Blog

Černovice (Чернівці - Chernivtsi) jsou významným univerzitním městem na jihozápadě Ukrajiny. Tamější budova univerzity byla původně rezidence bukovinských metropolitů, kterou projektoval na konci 19. století český architekt Josef Hlávka. Budova je od roku 2011 na seznamu UNESCO. Na černovickou univerzitu nás však nepřivedl zájem o architekturu, ale...

Kontrola rojové nálady nebo rozvoje včelstva s sebou nese nutnost rozebrání části díla. Mezi nástavky plodiště či medníku se mohou nacházet můstky, v nichž včely postaví trubčinu. Trubčí kukly jsou dobře viditelné, jejich detailnější pozorování může pomoci odhalit zvýšeně napadená včelstva roztočem Varroa destructor.

Možná jste stejně jako já našli při jarních prohlídkách včelstva, která byla na prahu vyhladovění. První zběžnou kontrolu včelstev jsem prováděl na začátku března, kdy jsem kontroloval hlavně stav zásob a přežití včelstev po zimě. Včelařím na několika stanovištích, která jsou od sebe vzdálena vzdušnou čarou cca 5 - 10 km. Jedno stanoviště se velmi...