Včelaření v době klimatické změny

mapová publikace

Na odkazu níže si můžete zdarma stáhnout první mapovou publikaci, která formou map popisuje změny ve včelařském sektoru za několik posledních let. Jedná o první publikaci svého druhu, která vychází z dat dostupných pro Česko. 

Síla a rozvoj včelstev je spjata s ročním obdobím a stavem okolní vegetace. V poslední době však zažíváme náhlé a extrémní výkyvy počasí, které mají vliv na okolní přírodu a následně i na včelstva. První kapitola je věnována klimatickým charakteristikám Česka za poslední století a také přináší predikci, jak by se klima u nás mohlo vyvíjet v následujících desetiletích. 

Včela medonosná patří v ČR mezi hospodářská zvířata. Každý chovatel včel má povinnost registrovat se u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., kde registruje sebe jako chovatele, ale také počty včelstev na jednotlivých stanovištích – včelnicích. 

Na základě databáze chovatelů a včelstev byla vytvořena druhá kapitola, která přináší přehled o vývoji hustoty zavčelení Česka.  

Třetí kapitola přináší detailnější pohled do včelařského sektoru na základě dat získaných přímo od včelařů z projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, jehož webovou stánku si právě prohlížíte.