COLOSS: Seminář v Olomouci

13. listopadu 2021 od 10. hodin

Téma semináře:

"Včely a měnící se klima, aneb na co se připravit"

Datum konání

sobota 13. listopadu 2021, začátek v 10:00 h.

Místo konání

učebna 2001 (2. patro, Aula), budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc

Program

09:15 - 09:55 Registrace na místě, přijďte včas!

10:00 - 10:15 Uvítání, organizační informace

10:15 - 12:00 Robert Brodschneider (Rakousko): COLOSS Monitoring: Vliv klimatu a počasí na ztráty včelstev v Rakousku  a další mezinárodní výsledky

12:00 - 13:00 Oběd (podává se přímo v místě konání, jeho objednání je součástí registračního formuláře, účastníci si jej hradí na místě sami)

13:00 - 14:00 Marco Portocarrero (Portugalsko): Sršeň asijská: prevence a co můžeme dělat při jejím výskytu?

14:00 - 15:00 Ana Diéguez Anton (Španělsko): Mají se včelaři obávat sršně asijské?

15:00 - 15:30 pauza na kávu a volnou diskusi

15:30 - 16:15 Jiří Danihlík, Eliška Pinďáková (PřF UP v Olomouci): Taje použití kyseliny šťavelové a jejího vlivu na včely

16:15 - 16:35 Silvie Dostálková (PřF UP v Olomouci) : Zastoupení různých kmenů moru včelího plodu na území ČR

16:35 - 17:15 Jakub Kaplan, Jan Brus (PřF UP v Olomouci) : Výsledky COLOSS monitoringu interaktivně

17:15 Ukončení akce

Zahraniční hosté budou přednášet anglicky, avšak jejich projev bude během přednášek překládán do češtiny Karolínou Filákovou.

Konferenční poplatek: Akce je zdarma

Náklady na její realizaci jsou hrazeny z projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny

Přihlášení:

Pro účast na akci je nutná registrace, k zaregistrování vyplňte tento formulář.

Registrace je otevřena do 1. listopadu 20:00 hodin nebo do naplnění kapacity. Kapacita akce je omezena na 150 účastníků.


Abstrakty přednášek zahraničních hostů

Robert Brodschneider (Rakousko): COLOSS Monitoring: Vliv klimatu a počasí na ztráty včelstev v Rakousku

Robert Brodschneider je výzkumníkem na univerzitě ve Štýrském Hradci (Graz) a je jedním z koordinátorů mezinárodní pracovní skupiny klíčové aktivity asociace COLOSS - monitoring ztrát včelstev, jehož se účastní i Česká republika. Včelaři a včelařky zapojení v tomto projektu poskytují pro další výzkum cenné informace. Tato prezentace se zaměří na vliv počasí na ztráty včelstev v Rakousku. Současně se podíváme i na další zajímavé výsledky z mezinárodního porovnání dat, např. v prevenci varroózy.

Článek k rozšíření obzorů o vlivu počasí na ztráty včelstev v Rakousku je zde.


Ana Diéguez Anton (Španělsko): Mají se včelaři obávat sršně asijské?

Je PhD studentka z Univerzity ve španělském Vigu. Specializuje se na zdraví včel, působí I na univerzitě v Madridu. Aktuálně pracuje jako výzkumník v projektu zaměřujícím se na kontrolu rozšíření invazivních druhů včetně sršně asijské (EAPA_800/2018 - Atlantic-POSitiVE).

Invazivní sršeň asijská (Vespa velutina nigrithorax) je známá svou velkolepou expanzí a schopností přizpůsobit se novému prostředí, což v postižených oblastech způsobuje ekonomické, sociální a zdravotní problémy. Tento invazivní druh staví velká hnízda s více než 15 000 sršněmi, které loví převážně včely. To může v napadených oblastech způsobit každoročně ztráty více než 80% včelstev. Je nezbytně nutné vypracovat protokoly a strategie řízení pro kontrolu a eradikaci druhů na národní a regionální úrovni. V současné době se používají metody jako past na návnady, odstraněná hnízda a ochranné metody ve včelnicích, ale žádná z nich není zcela účinná. Přednáška zmíní biologii, chování a naznačí možnosti prevence výskytu sršně asijské.


Marco Portocarrero (Portugalsko): Sršeň asijská: prevence a co můžeme dělat při jejím výskytu?

Marco Portocarrero je portugalský lovec sršně asijské a vedoucí asociace NATIVA. NATIVA je relativně mladá portugalská asociace zaměřená na exotické invazivní druhy, jejímž cílem je předcházet jim a jednat proti nim. Až dosud se v zásadě zabýváme bojem proti sršni asijské, která zahájila svou expanzi v roce 2011 v severním Portugalsku a nyní kolonizuje většinu země. Každou sezonu NATIVA zlikviduje více než 4 000 hnízd. Přednáška se zaměří na praktické aspekty boje se sršní. Co by mohly dělat úřady, univerzity, obce nebo i jednotlivci v případě nalezení hnízda, používání pastí atd.


Jiří Danihlík, Eliška Pinďáková: Taje použití kyseliny šťavelové a jejího vlivu na včely

Kyselina šťavelová se v ČR používá několik ve formě pokapu v zimě nebo i létě. Její použití má svá specifika, která je potřeba dodržet. Do chovatelské praxe se ale stále více dostává použití kyseliny šťavelové s glycerinem napuštěné do ubrousků. Jak je toto ošetření účinné a neškodí včelám? V přednášce představíme výsledky našich experimentů.


Silvie Dostálková: Zastoupení různých kmenů moru včelího plodu na území ČR

Kmeny bakterie Paenibacillus larvae, která způsobuje mor včelího plodu, lze charakterizovat dle systému ERIC. V rámci ERIC klasifikace můžeme rozlišit pět různých genotypů (ERIC I-V), které se odlišují zejména ve své virulenci. Systém ERIC je využíván celosvětově, v České republice však kmeny P. larvae dosud nebyly takto charakterizovány. Který genotyp se v České republice vyskytuje nejhojněji? A může mít odlišná virulence detekovaných genotypů vliv na šíření nebo detekci moru včelího plodu?

Článek k prezentaci: Genotypy P. larvae v ČR je zde.


Jakub Kaplan, Jan Brus: Výsledky COLOSS monitoringu interaktivně

Jakub Kaplan zpracoval svou diplomovou práci s využitím dat získaných díky dotazníku projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Data vizualizoval a připravil webovou aplikaci, kterou nyní mohou včelaři použít a sami tak nahlédnout do nashromážděných dat interaktivní formou. V přednášce tuto novou aplikaci představíme a ukážeme její možnosti a funkce.


Jak se dostat na místo konání a kde zaparkovat?

Vlakem či autobusem na hlavní nádraží a pak tramvají na zastávku Envelopa, případně autobusem č. 13 na zastávku Envelopa nebo 17. listopadu.

Pokud pojedete autem, zaparkujte na ulici 17. listopadu a pak pokračujte k velké prosklené budově PřF UP. S parkovacími místy by neměl být o víkendu problém.

Přijeďte s i s rodinou!

Pevnost poznání se nachází nedaleko PřF a je vzdělávacím centrem pro veřejnost. Nachází se tam expozice, kde si přijdou na své rodiče, děti i prarodiče. Více informací na stránkách zařízení.

Turistické informace o Olomouci a jeho okolí jsou zde.

Ubytování

Ubytování pro vzdálenější účastníky nezajišťujeme. Pokud si chcete zajistit ubytování, zkuste využít ubytovacích kapacit UP, vysokoškolské koleje se nacházejí nedaleko PřF, více zde.


Partneři a projekty