COLOSS: Seminář v Olomouci

15. října 2022 na PřF UP v Olomouci

COLOSS: Olomoucký včelařský seminář 2022

A co včely, mají se kde pást?

Datum konání: sobota 15. října 2022

Místo konání: učebna 2001 (2. patro, Aula), budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc

Program

9:00 - 10:00 Registrace

10:00 -10:15 Zahájení

10:15 - 11:15 Maja Ivana Smodiš Škerl, DVM Agricultural Institute of Slovenia, Slovinsko: Výzvy ve výživě včelstev - krok vpřed

11:15 - 11:30 Patrycja Skowronek, Lublin, Polsko: Výzkum biostimulantů zvyšujících přirozenou obranyschopnost včel

11:30 - 11:45 Adam Staniszewsk, Lublin, Polsko: Zkušenosti a perspektiva použití kvasinek jako probiotika ve včelí stravě

11:45 - 13:00 oběd

13:00 - 14:00 Per Kryger, Dánsko: Důsledky vlivu roztočů Varroa a virů na zdraví včel

14:00 - 14:45 Jiří Danihlík, PřF UPOL: Novinky z vývoje a testování pásků kyseliny šťavelové s glycerinem

14:45 - 15:15 Přestávka na kávu

15:15 - 15:45 Ana Diéguez Antón, Universida de Vigo, Španělsko: Specifika španělského včelaření: z extrému do extrému

15:45 - 17:00 Jan Brus, PřF UPOL: Mapování vhodnosti krajiny pro včelaření: Utopie nebo cesta správným směrem?

17:00 Ukončení

Zahraniční hosté budou přednášet anglicky, avšak jejich projev bude během přednášek překládán do češtiny.
 

Konferenční poplatek: Akce je zdarma

Náklady na její realizaci jsou hrazeny z projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny. Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Přihlášení:

Pro účast na akci se musíte zdarma registrace byla ukončena

Kapacita sálu je již zaplněná, už nepřijímáme ani registrace náhradníků.

 

Registrace je otevřena do 10. října do 20:00 hodin nebo do naplnění kapacity. Kapacita akce je omezena na 150 účastníků.


Abstrakty přednášek

Doc. Dr. Maja Ivana Smodiš Škerl

je vědkyně a docentka včelařství. Více než 16 let pracuje v Zemědělském institutu Slovinska v Lublani a specializuje se na výživu a patologii včel medonosných, chov matek a selekci kraňské včely. Je autorkou knihy Výživa včel (Prehrana čebel).


Nedostatek potravy pro včely v kombinaci se změnou klimatu a drastickými změnami povětrnostních podmínek je v poslední době žhavým tématem mnoha diskusí a výzkumů po celém světě. Jak krmit včelstva v různých obdobích nedostatku přírodních zdrojů a jaké náhražky jsou vhodné? Jak zabránit rozvoji nemocí v důsledku špatné výživy? Víme, že nedostatek živin v pozdním letním období oslabuje imunitní systém včel, zkracuje jejich životnost a zvyšuje možnost invaze patogenních organismů a rozvoje nemocí. Úspěšné zazimování včelstev a získávání včelích produktů bude výzvou pro včelaře, kteří tomu budou muset přizpůsobit své včelaření na všech úrovních. Ve Slovinsku má včelařství zvláštní dědictví, jako je kraňská včela medonosná, tradiční úly, úlové panely, včelíny a doprava včel na včelí píci. Chov včel pro včelaře není jen o produkci medu, je to také způsob života.


Dr. Jiří Danihlík

z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého je spolu s kolegy hlavním organizátorem tohoto semináře a koordinátorem projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

Ve své přednášce představí další výsledky testování pásků naplněných kyselinou šťavelovou s glycerinem proti varroóze. A samozřejmě přednáška nebude jen o tom, ale i o dalších odborných výsledcích využitelných v praxi.


Dr. Per Kryger

z University of Technology Berlin, Německo, PostDoc stáž absolvoval na University of Pretoria, Jižní Afrika. Od roku 2004 vede laboratoř pro zdraví včel v Dánsku na univerzitě v Aarhusu.


Včela medonosná trpí virózami, které přenášejí roztoči Varroa destructor. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný lék na včelí virózy, včelaři se zaměřují na udržení nízké hladiny roztočů, a tím na minimalizaci šíření virů. Léčba je pro včely náročná a my jsme ukázali, že léčba může včelám způsobit další stres. Role trubců v přenosu virů není včelařům příliš známá, ukážeme si názorný příklad přenosu virů při páření matek a trubců.


Ana Diéguez Anton

z Universida de Vigo, Španělsko se specializuje na zdraví včel, působí I na univerzitě v Madridu. Aktuálně je na stáži na katedře biochemie PřF UP v Olomouci. V loňském roce se tohoto semináře zúčastnila s přednášku o sršni asijské (on-line dostupné zde), letos nám představí nové téma.

Přednáška se zaměří na typické aspekty včelaření v různých oblastech Španělska - od horkých a vyprahlých částí ve středu a na jihu až po včelaření v horských oblastech na severu. Přednášející nás seznámí s tamějším způsobem zvládání včelích chorob a různými včelařskými zajímavostmi ve Španělsku.


Dr. Jan Brus

z katedry geoinformatiky je spolupořadatelem semináře a současně se zabývá analýzou dat získaných v projektu COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Každoročně na semináři představuje nové výstupy, které získává z odpovědí na COLOSS dotazníky.

Současné datové zdroje nabízejí velký potenciál pro vytváření map vhodnosti včelaření, nicméně je nutné počítat s časovou aktuálností, rozlišením a především relevancí dat. Přednáška bude zaměřena na představení konceptu map vhodnosti pro včelaření a především zaměřena na kalibraci vstupů přímým zapojením posluchačů přednášky.


Mgr. Patrycja Skowronek

V současné době doktorand na fakultě University of Life Sciences v Lublinu a pracovník katedry ekofyziologie bezobratlých a experimentální biologie na výše uvedené univerzitě. Disertační práci realizuje v oborech zootechnika a rybářství, zabývá se problematikou imunity, suplementace, nemocí a fyziologie včely medonosné.

Dlouhodobě se věnujeme výzkumu imunitních reakcí včel, testujeme možnosti přídavků různých látek do krmiva s cílem stimulovat včelí imunitní systém a tím podporovat jejich odolnost. Testované doplňk stravy jsou například koenzym Q10, vitamín C, kofein, kurkumin a další.

Cílem této přednášky je proto prezentovat nejzajímavější výsledky o vlivu suplementů na imunitu včely medonosné ve výzkumu realizovaném týmem Ústavu ekofyziologie bezobratlých a experimentální biologie ZU v r. Lublin. Většina zmíněných biostimulantů prodloužila včelám život až o 33 %. Některé z testovaných látek měly navíc prokazatelně pozitivní vliv na stimulaci imunitního systému zvýšením aktivity proteolytického systému a obsahu imunitních bílkovin a antioxidačních enzymů. Koenzym Q10 navíc zvýšil koncentraci lipidů v těle a iontů, jako je hořčík a vápník. Kofein, kromě suplementačního účinku, pozitivně ovlivnil včely infikované Nosema spp.


Mgr. Adam Staniszewski

Doktorand na Department of Biotechnology, Microbiology and Human Nutrition, University of Life Sciences in Lublin, zaměřuje se na výzkum kvasinek jako potenciálních probiotik.

Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) jsou probiotika definována jako "živé mikroorganismy, které, když jsou podávány v přiměřeném množství, mají pro hostitele zdravotní přínos". Role probiotik v živočišné výrobě se zaměřuje především na udržení zdravé mikroflóry, snížení spotřeby krmiva a podporu růstu. Spolu s rostoucím významem užitkového hmyzu nabývá stále většího významu i téma probiotik v jeho chovu. Dvě hlavní systematické skupiny v mikrobiotě včely medonosné (Apis mellifera) jsou bakterie a kvasinky. Bakteriální jádro mikrobioty včely je poměrně dobře známé, nicméně údaje o úloze kvasinek v mikrobiomu jsou stále omezené. Většinu probiotických mikroorganismů tvoří bakterie, nikoli však jediné - i kvasinky mohou být probiotiky a pozitivně ovlivňovat zdraví svých hostitelů různými způsoby, což může být užitečné při snižování negativních environmentálních dopadů na včelstva. V naší práci jsme testovali dopad a možnost využití potenciálně probiotických kvasinek pro zdravé i hmyzomorkou (Nosema spp.) infikované dělnice včely medonosné

Jak se dostat na místo konání a kde zaparkovat?

Vlakem či autobusem na hlavní nádraží a pak tramvají na zastávku Envelopa, případně autobusem č. 13 na zastávku Envelopa nebo 17. listopadu.

Pokud pojedete autem, zaparkujte na ulici 17. listopadu a pak pokračujte k velké prosklené budově PřF UP. S parkovacími místy by neměl být o víkendu problém.

Přijeďte s i s rodinou!

Pevnost poznání se nachází nedaleko PřF a je vzdělávacím centrem pro veřejnost. Nachází se tam expozice, kde si přijdou na své rodiče, děti i prarodiče. Více informací na stránkách zařízení.

Turistické informace o Olomouci a jeho okolí jsou zde.

Ubytování

Ubytování pro vzdálenější účastníky nezajišťujeme. Pokud si chcete zajistit ubytování, zkuste využít ubytovacích kapacit UP, vysokoškolské koleje se nacházejí nedaleko PřF, více zde.


Partneři a projekty