Seminář v Olomouci
10. listopadu 2018 od 10. hodin

Datum konání

sobota 10. listopadu 2018, začátek v 10:00 h.

Místo konání

učebna 5007 (5. patro), budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc

Program

09:30 - 09:45 Registrace na místě, přijďte včas!

10:00 - 10:15 Uvítání, organizační informace

10:15 - 11:15 Flemming Vejsnaes (Dánsko): Včelařství v Dánsku a Norsku. Stejné a přesto jiné.

11:15 - 12:15 Norman Carreck (Velká Británie): Která včela je pro nás nejlepší?

12:15 - 13:00 Oběd, drobné občertvení bude zajitěno (bageta, káva, čaj, ovoce)

13:00 - 13:30 Sekce "S": obsah této sekce je překvapení :-)

13:30 - 14:30 Jiří Danihlík: Aktuální výsledky monitoringu

14:30 - 14:50 Krátká přestávka

14:50 - 16:00 Jan Brus a Jiří Danihlík: Nové mapy a nové výsledky

16:00 - 17:00 Flemming Vejsnaes: Workshop na téma zvládání varroózy a program Hivelog

17:00 - 17:30 Závěrečná diskuse

17:30 Ukončení akce

Zahraniční hosté budou přednášet anglicky, avšak jejich projev bude během přednášek překládán do češtiny. Tlumočení přislíbil Ing. Ivan Černý.

Účastnický poplatek bude vybírán na místě:

· poplatek je dobrovolný, doporučená částka je 400 Kč

Vybrané vstupné bude použito na úhradu nákladů spojených s projektem - provoz webových stránek projektu www.coloss.cz, občerstvení na tento seminář, cestovné hlavního řešitele na pracovní setkání koordinátorů mezinárodní studie a další.

Přihlášení

Na seminář je nutné se přihlásit a to výhradně elektronicky zde. Kapacita sálu je 100 míst.


Abstrakty přednášek zahraničních hostů

Norman Carreck: Která včela je pro nás nejlepší?

Komerčně je dostupných mnoho kmenů včel, ale který je nejlepší? Ve Velké Británii je původní včela tmavého plemene (Apis mellifera mellifera), ale za posledních 150 let bylo dovezeno mnoho jiných plemen, především plemeno vlašské nebo kraňské. Bratr Adam, který vyvinul hybridní plemeno Buckfast v jihovýchodní Anglii, tvrdil, že stará původní plemena včel vyhynula kvůli nemocem. Nedávné molekulární studie ukázaly, že A. m. mellifera stále existuje v mnoha částech Británie, v Irsku je dokonce dominantním plemenem. Další práce asociace COLOSS ukázala, že místně adaptované včely přežívají lépe než exotická plemena. Tyto principy jsou využívány napříč Evropou. Takže jaké plemeno by si měl včelař vybrat a jak se může u tohoto plemene zlepšovat rezistence k varroóze? Dozvíme se v jeho přednášce.

Flemming Vejsnaes: Včelařství v Dánsku a Norsku. Stejné a přesto jiné

Obě země mají kolem 5,5 milionu obyvatel. Dánsko je rovinaté a převážně zemědělské. Norsko je svou rozlohou asi 10x větší s lesnatou a hornatou krajinou. Norské zimy jsou chladné s velkým množstvím sněhu, dánské zimy jsou naopak relativně teplé a vlhké. Dánsko má kolem 5500 včelařů, 3500 včelařů je v Norsku. Přednáška shrne včelařskou situaci v obou zemích - choroby plodu a jejich zvládání, výměnu vosku, šlechtění i problematiku dotací. Posluchači se také seznámí s problémy, které trápí dánské nebo norské včelaře.

Přestože norští včelaři léčí proti varroóze jen velmi málo nebo vůbec, uvádí jejich země jedny z nejmenších ztrát včelstev. Obyčejně stačí včely ošetřit jednou ročně kyselinou šťavelovou, avšak kvůli klimatickým změnám začínají mít problémy s varroózou včelaři, kteří mají svá včelstva kolem pobřeží Norska. Napadení včelstev je zde daleko větší než u včelstev ve vnitrozemí. Jiné problémy jsou v Dánsku. Země s vysokou hustotou včelstev, vysokou úrovní reinvazí, a plodujícími včelstvy i přes zimu. V Dánsku byla tedy vyvinuta strategie zvládání varroózy založená na třech ošetřeních během roku. Na různé metody zvládání varroózy se zaměří workshop.

Flemming Vejsnaes: Hivelog - udělej to jednoduše, jednoduchá cesta, jak sledovat svá včelstva

Hivelog je program, který můžete snadno využívat ve svém mobilu, iPhonu i počítači. Díky tomuto programu si budete moci vést záznamy u jednotlivých včelstev - léčení, rojení, krmení atd. Program umí i jednoduchou statistiku, kterou včelaři vyžadují. Program navrhnul Flemming Vejsnaes a jeho kolega Ole Kilpinen. Účastníci budou s tímto programem seznámeni, dokonce se nyní připravuje jeho česká verze. Více informací o programu je na www.myhivelog.org. K jeho využití se stačí registrovat na webu, použití je zdarma.

Sekce "S"

Obsah této sekce je překvapením, věříme, že tato sekce zpestří a obohatí program semináře :-)

Přednášky Jiřího Danihlíka a Jana Bruse

V těchto přednáškách se zaměříme na získané výsledky z projektu monitoringu, podíváme se na nově sledované faktory i vytvořené mapy. Zde se opět budeme snažit konceptu Citizen Science, tedy občanské vědy, takže budete mít možnost výsledky komentovat a pomoci nám je lépe interpretovat.


Profily přednášejících

Prof. Norman Carreck

včelaří 39 let a 28 let se věnuje včelařské vědě. O včelách přednášel na všech kontinentech, kde se včely chovají, napsal mnoho vědeckých článků, editoval několik včelařských knih, v letech 2007 - 2018 byl hlavním editorem impaktovaného vědeckého časopisu Journal of Apicultural Research, také se objevuje v médiích v mnoha zemích. Je ředitelem Carreck Consultancy Ltd a Bee Publishing Ltd, pracuje na univerzitě v Sussexu ve Velké Británii.

Jeho návštěva je sponzorována Britskou ambasádou v Praze.


Flemming Vejsnaes

biolog a včelař, pracuje pro Dánskou včelařskou asociaci, v roce 2017 pracoval také pro norské včelaře, takže má přehled o situaci v obou zemích. Aktivně se zapojuje do práce v asociaci COLOSS - je národním koordinátorem pro monitoring ztrát včelstev v Dánsku, zabývá se také vzdělávám včelařů, přípravou návodů pro včelaře a využití moderních technologií. V Dánsku jsou populární jeho videa na Youtube. Rozhovor s ním byl otištěn v Moderním včelaři (červen 2017), níže je možnost si stáhnout PDF tohoto článku.


Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

biochemik, včelař, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zabývá imunitou včel. Je hlavním koordinátorem monitoringu ztrát včelstev v ČR, spolupracuje s asociací COLOSS.RNDr. Jan Brus, Ph.D.

pracuje na Katedře geoinformatiky PřF UP v Olomouci, zabývá se kvalitou prostorových dat a vizualizací nejistot. Od roku 2016 spolupracuje na vyhodnocování dat získaných z monitoringu.

Jak se dostat na místo konání a kde zaparkovat?

Vlakem či autobusem na hlavní nádraží a pak tramvají na zastávku Envelopa, případně autobusem č. 13 na zastávku Envelopa nebo 17. listopadu.

Pokud pojedete autem, zaparkujte na ulici 17. listopadu a pak pokračujte k velké prosklené budově PřF UP. S parkovacími místy by neměl být o víkendu problém.

Přijeďte s i s rodinou!

Pevnost poznání se nachází nedaleko PřF a je vzdělávacím centrem pro veřejnost. Nachází se tam expozice, kde si přijdou na své rodiče, děti i prarodiče. Více informací na stránkách zařízení.

Turistické informace o Olomouci a jeho okolí jsou zde.

Ubytování

Ubytování pro vzdálenější účastníky nezajišťujeme. Pokud si chcete zajistit ubytování, zkuste využít ubytovacích kapacit UP, vysokoškolské koleje se nacházejí nedaleko PřF, více zde: https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/