Seminář v Olomouci
16. listopadu 2019 od 10. hodin

Datum konání

sobota 16. listopadu 2019, začátek v 10:00 h.

Místo konání

učebna 2001 (2. patro, Aula), budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc

Program

09:30 - 09:45 Registrace na místě, přijďte včas!

10:00 - 10:15 Uvítání, organizační informace

10:15 - 11:15 Dr. Rowena Jenkins (Velká Británie): Využití medu v léčbě chronických zánětů 

11:15 - 12:15 Prof. Stephen Martin (Velká Británie): Porozumění evoluce přirozené varroatolerance včelstev v různých podmínkách

12:15 - 13:00 Oběd, drobné občertvení bude zajitěno (bageta, káva, čaj, ovoce)

13:00 - 14:00 Studentská sekce: Studenti představí výsledky svých prací zaměřených na včelařský výzkum. Témata budou upřesněna.

13:30 - 14:30 Jiří Danihlík: Aktuální výsledky monitoringu: zaměřeno na virózy včel

14:30 - 14:50 Krátká přestávka

Program pro odpolední sekci upřesníme

17:30 Ukončení akce

Zahraniční hosté budou přednášet anglicky, avšak jejich projev bude během přednášek překládán do češtiny.

Účastnický poplatek bude vybírán na místě:

· poplatek je dobrovolný, doporučená částka je 400 Kč

Vybrané vstupné bude použito na úhradu nákladů spojených s projektem - provoz webových stránek www.coloss.cz, občerstvení na tento seminář, cestovné hlavního řešitele na pracovní setkání koordinátorů mezinárodní studie a další aktivity spojené s realizací monitoringu v ČR.

Přihlášení

Na seminář je nutné se přihlásit a to výhradně elektronicky zde. Kapacita sálu je 150 míst.


Abstrakty přednášek zahraničních hostů

Dr. Rowena Jenkins: Využití medu v léčbě chronických zánětů

Ve svém výzkumu přírodních látek se zaměřuje především na manukový med, který zabraňuje množení bakterií. Manukový med efektivně inhibuje Gram-pozitivní i Gram-negativní bakterie, které způsobují chronické kožní i respirační záněty. Použití medu testuje v klinické praxi ve Velké Británii. Ve své přednášce představí, jak manukový med působí proti bateriím. Seznámí nás s využitím medu pro zlepšení funkce antibiotik v léčbě bakteriálních zánětů. Ukáže budoucí možné směry využití medu v přírodní terapii. Přednáška bude přínosná pro všechny, kdo se zajímají o apiterapii podloženou vědeckými výsledky.


Prof. Stephen Martin: Porozumění evoluce přirozené varroatolerance včelstev v různých podmínkách

Od té doby, co se roztoč Varroa dostal z Asie do ostatního světa, uhynulo v důsledku varroózy mnoho miliónů včelstev. Již několik dekád se včelaři snaží varroózu léčit různými léčivy či invazními metodami, např. odstraněním plodu nebo trubčiny. Včely v Africe a Americe si vyvinuly mechanismy, díky kterým přežívají bez léčení, ačkoliv jsou kleštíkem napadeny. Příčina se připisuje pomalejšímu množení v těchto včelstvech, ovšem o tom, co to způsobuje, se dodnes vedou debaty. Varroatolerantní populace včel byly nalezeny také v Evropě. Prof. Martin bude v přednášce diskutovat různé mechanismy varroatolerance a také jak si populace včel v Brazílii, Americe i Evropě pravděpodobně vyvinuly podobné cesty, jak bojovat s kleštíkem včelím.

Studentská sekce

V této části programu vystoupí studenti, kteří se na PřF UP v Olomouci věnují výzkumu zdraví, imunity i ztrát včelstev. Názvy a obsah konkrétních přednášek brzy zveřejníme.

Přednášky Jiřího Danihlíka a Jana Bruse

V těchto přednáškách se zaměříme na získané výsledky z projektu monitoringu, podíváme se na nově sledované faktory i vytvořené mapy. Zde se opět budeme snažit konceptu Citizen Science, tedy občanské vědy, takže budete mít možnost výsledky komentovat a pomoci nám je lépe interpretovat.


Profily přednášejících

Dr. Rowena Jenkins

Dr. Rowena Jenkins vyučuje mikrobiologii na Swansea University Medical School ve Velké Británii. Ve svém výzkumu se zaměřuje na hledání nových látek s antimikrobiálními vlastnostmi vůči chronickým bakteriálním infekcím, jako jsou například diabetické vředy nebo cystická fibróza plic. Její snahou je objasnit buněčnou morfologii, fyziologii, tvorbu biofilmu, virulenci i genetické a proteomické profilování patogenních organismů. Publikovala přes 17 vědeckých článků, jednu knihu, je hlavní editorkou vědeckého časopisu Microbiology Today, je řešitelkou významných grantů zaměřených na výzkum přírodních antibiotických látek. Odkaz na její osobní profil v angličtině je zde.


Prof. Stephen Martin

Prof. Stephen Martin studuje sociální hmyz po většinu své profesní kariéry. Mezi jeho hlavní výzkumná témata patří: ekologie sršňů, škůdci a patogeny včely medonosné, chemická ekologie mravenců. Ve včelařském výzkumu se prof. Stephen Martin proslavil výzkumem roztoče kleštíka včelího (Varroa destructor) a viru deformovaných křídel, který je s tímto roztočem úzce spjat. Jeho tým si klade za cíl objasnit, proč některá včelstva jsou přirozeně k roztočům tolerantní a díky tomu pomoci včelařům vyřešit problémy spjaté s varroózou. Jeho osobní profil na webu mateřské univerzity si můžete v angličtině přečíst zde.

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

biochemik, včelař, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zabývá imunitou včel. Je hlavním koordinátorem monitoringu ztrát včelstev v ČR, spolupracuje s asociací COLOSS.RNDr. Jan Brus, Ph.D.

pracuje na Katedře geoinformatiky PřF UP v Olomouci, zabývá se kvalitou prostorových dat a vizualizací nejistot. Od roku 2016 spolupracuje na vyhodnocování dat získaných z monitoringu.

Jak se dostat na místo konání a kde zaparkovat?

Vlakem či autobusem na hlavní nádraží a pak tramvají na zastávku Envelopa, případně autobusem č. 13 na zastávku Envelopa nebo 17. listopadu.

Pokud pojedete autem, zaparkujte na ulici 17. listopadu a pak pokračujte k velké prosklené budově PřF UP. S parkovacími místy by neměl být o víkendu problém.

Přijeďte s i s rodinou!

Pevnost poznání se nachází nedaleko PřF a je vzdělávacím centrem pro veřejnost. Nachází se tam expozice, kde si přijdou na své rodiče, děti i prarodiče. Více informací na stránkách zařízení.

Turistické informace o Olomouci a jeho okolí jsou zde.

Ubytování

Ubytování pro vzdálenější účastníky nezajišťujeme. Pokud si chcete zajistit ubytování, zkuste využít ubytovacích kapacit UP, vysokoškolské koleje se nacházejí nedaleko PřF, více zde: https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/


Olomoucký seminář COLOSS již druhým rokem podpořilo Britské velvyslanectví v Praze, právě jeho podpora nám umožnila pozvat špičkové odborníky z Velké Británie.