Seminář v Olomouci
11. listopadu 2017 od 10. hodin

Datum konání

sobota 11. listopadu 2017, začátek v 10:00 h.

Místo konání

učebna 5007 (5. patro), budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, Olomouc

Program

09:30 - 09:45 Registrace na místě, přijďte včas!

10:00 - 10:15 Uvítání, organizační informace

10:15 - 11:00 Rudolf Moosbeckhoher (Rakousko) - Ztráty a oslabení včelstev nemocemi a pesticidy - výsledky z rakouského projektu "Future of Honeybees" (Losses and damage of honey bee colonies by diseases and pesticide exposure - results from the Austrian Project "Future of Honeybees")

11:00 - 11:15 diskuse

11:15 - 11:45 Ulrike Marsky (Francie) - Proč je varroamonitoring klíč ke zdravým včelstvům - úvod k Varroa EasyCheck® (Why mite monitoring is the key to healthy colonies - an introduction to Varroa EasyCheck®)

11:45 - 12:00 diskuse

12:00 - 13:00 pauza na občerstvení

13:00 - 13:30 Helena Proková-Mališová (Slovensko) - Biotechnologické metódy v boji proti varroóze a vyuzitie hypertermie v praxi: skusenosti zo Slovenska

13:30 - 13:45 diskuse

13:45 - 14:30 Jiří Danihlík - Co je nového po dalším ročníku studie

14:30 - 14:45 krátká přestávka

14:45 - 15:00 Lucie Králová - Projekt "Monitoringu zimování včelstev" na mapách

15:00 - 15:30 Jan Brus - Prostorové souvislosti mezi daty studie "Monitoringu zimování včelstev"

15:30 - 16:15 Společný brainstorming (zamyšlení) nad prezentovanými výsledky

16:15 - 16:30 Závěrečné shrnutí a ukončení akce

Zahraniční hosté z Rakouska a Francie budou přednášet anglicky, avšak jejich projev bude během přednášek překládán do češtiny. Tlumočení přislíbili Erik Tihelka a Ing. Ivan Černý.

Účastnický poplatek bude vybírán na místě:

· dobrovolný pro letošní respondenty

· 500 Kč pro ostatní včelaře, kteří se monitoringu neúčastnili

Vybrané vstupné bude použito na úhradu nákladů spojených s projektem - provoz webových stránek projektu www.coloss.cz, občerstvení na tento seminář, cestovné hlavního řešitele na pracovní setkání koordinátorů mezinárodní studie a další.

Vaši účast v projektu monitoringu nebudeme ověřovat, věříme ve Vaši poctivost.

Přihlášení

Na seminář je nutné se přihlásit a to výhradně elektronicky zde. Kapacita sálu je 100 míst.


Profily přednášejících

Dr. Rudolf Moosbeckhofer

již od roku 1981 se věnuje výzkumu v různých oblastech, které se týkají včel: zdraví včel (kontrola varroózy, moru včelího plodu); pesticidy a jejich vliv na zdraví včel; snůška - nektar a pylové náhražky a další. Je členem asociace COLOSS a Austrian Codex Commission subgroup Honey, věnuje se vzdělávání včelařských inspektorů v oblasti zdraví včel, pravidelně publikuje výsledky svého výzkumu v odborných časopisech.

Ve své přednášce se zaměří na ztráty včelstev v Rakousku, hlavní faktory, které ztráty způsobují se zaměřením na otravy včel v Rakousku, vyšetření na včelí choroby a rezidua pesticidů a dalších látek nalezených ve vzorcích uhynulých včel nebo pergy z uhynulých včelstev.

Firma Véto-pharma

je farmaceutická firma, která vyvíjí a distribuuje produkty k podpoře zdraví včel. Mají zastoupení ve více než 20 zemích světa.

Ulrike Marsky

je technická produktová manažerka firmy a taky obchodní zástupkyně pro Německo, vystudovala biologii se specializací na entomologii a včely.

V úvodu své přednášky se zaměří na důležitost Varroamonitoringu v sezóně. Uvede příklady rutinních vyšetřovacích metod varroózy, budou diskutovány různé úrovně napadení včelstev roztoči. Metody Varroamonitoringu porovná, zaměří se také na přípravek Varroa EasyCheck®, cože je produkt firmy Véto-pharma. Přednáška bude postavena na vědeckých zjištěních a odborných zdrojích. Na studii porovnání metod Varroamonitoringu se podíleli i čeští včelaři.

Mgr. Helena Proková Mališová, Ph.D.

o biotechnologické metody a fungování tepelného ošetřování včelstev se aktivně zajímá několik let. Vystudovala odbornou včelařskou školu SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica. Celoroční koncept ošetřování teplem aplikuje na svých včelstvech v obci Čierny Balog (555 m n. m.) a na včelnici v Bratislavě, kde tento způsob využívá skupina neformálně sdružených včelařů celkem na 68 včelstvech.

Ve své přednášce se zaměří na boj s kleštíkem včelím na Slovensku, na celoroční koncept v boji proti kleštíku včelímu pomocí zootechnologických zásahů a tepelné ošetřování, uvede výhody a nevýhody různých metod. Představí příklady její koncepce zvládání varroózy na vybraných včelnicích na Slovensku.

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

biochemik, včelař, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zabývá imunitou včel. Je hlavním koordinátorem monitoringu ztrát včelstev v ČR, spolupracuje s asociací COLOSS.

V přednášce probereme výsledky studie a představíme další plány výzkumu. Také prodiskutujeme získané výsledky přímo se včelaři v navazujícím brainstormingu.

Bc. Lucie Králová

se ve své diplomové práci se věnuje analýze stanovišť včelstev v České republice, zabývá se mimo jiné vizualizací dat z dotazníků projektu asociace COLOSS, prostorovými analýzami rozložení včelstev v České republice a rozšíření včelího moru a varroózy.

RNDr. Jan Brus, Ph.D.

pracuje na Katedře geoinformatiky PřF UP v Olomouci, zabývá se kvalitou prostorových dat a vizualizací nejistot.

Důraz přednášek Lucie Králová a Jana Bruse bude kladen na prostorové analýzy, možnosti tvorby informativních zdrojů o nákaze, současné výsledky hodnocení dat z dotazníků, databáze apod.

Jak se dostat na místo konání a kde zaparkovat?

Vlakem či autobusem na hlavní nádraží a pak tramvají na zastávku Envelopa, případně autobusem č. 13 na zastávku Envelopa nebo 17. listopadu.

Pokud pojedete autem, zaparkujte na ulici 17. listopadu a pak pokračujte k velké prosklené budově PřF UP. S parkovacími místy by neměl být o víkendu problém.

Přijeďte s i s rodinou!

Pevnost poznání se nachází nedaleko PřF a je vzdělávacím centrem pro veřejnost. Nachází se tam expozice, kde si přijdou na své rodiče, děti i prarodiče. Více informací na stránkách zařízení.

Turistické informace o Olomouci a jeho okolí jsou zde.

Ubytování

Ubytování pro vzdálenější účastníky nezajišťujeme. Pokud si chcete zajistit ubytování, zkuste využít ubytovacích kapacit UP, vysokoškolské koleje se nacházejí nedaleko PřF, více zde: https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/