Odstranění trubčiny jako opatření proti varroóze

03.05.2019

Kontrola rojové nálady nebo rozvoje včelstva s sebou nese nutnost rozebrání části díla. Mezi nástavky plodiště či medníku se mohou nacházet můstky, v nichž včely postaví trubčinu. Trubčí kukly jsou dobře viditelné, jejich detailnější pozorování může pomoci odhalit zvýšeně napadená včelstva roztočem Varroa destructor.

Podle na rámky po zvednutí horního nástavku.

Víčko trubčího plodu, v němž je zakomponován roztoč Varroa destructor.

Odstranění napadené trubčiny pomůže snížit napadení včelstev a oddálení rozvoje varroózy nad kritickou mez.

Trubčina s roztočem Varroa destructor

Dva roztoči na jedné trubčí larvě těsně před zavíčkováním

Na odstranění trubčiny se ptáme respondentů již od začátku monitoringu. Z grafu je vidět, že včelaři, kteří v sezóně odstranili trubčinu, snížili i riziko zimních ztrát, protože oddálili termín gradace varroózy.

Trubčinu lze odstranit odvíčkovací vidličkou, kterou se usmrtí trubčí plod nebo přímo vytažením trubčích plástů a jejich vložení do slunečního tavidla.