Výsledky publikované mezinárodním týmem

Mezinárodní porovnání ztrát včelstev během zimy 2016/17 z dat studie COLOSS

V této krátké zprávě ukazujeme ztráty včelstev během zimy 2016/17 z celkem 27 evropských zemí a dále pak z Alžíru, Izraele a Mexika, které byly zjištěny na základě dotazníku asociace COLOSS. Studie se celkem zúčastnilo 14 813 včelařů, kteří zazimovali 425 762 včelstev; z toho 21 887 včelstev (5,1 %, 95% konfidenční intervaly 5,0-5,3 %) sice přežilo, ale mělo neřešitelné problémy s matkou (trubcokladá, nekladoucí...) a dále 60 227 včelstev (14,1 %, 95% CI 13,8-14,4 %) bylo po zimě uhynulých. Navíc byly zjišťovány ztráty včelstev, které byly zapříčiněny přírodními vlivy (pád stromu, povodně, vyhoření, medvědi, myši..), takto bylo ztraceno 6 903 včelstev (1,6 %, 95% CI 1,5-1,7 %). Celkově tak bylo ztraceno 20,9 % včelstev v zimě 2016/17, ztráty se však mezi jednotlivými státy liší. Dále můžeme pozorovat, že včelaři s méně včelstvy měli větší ztráty než velkovčelaři (p < 0,001). Celkově lze také říci, že kočující včelaři nemají vyšší ztráty včelstev, ačkoliv toto neplatí pro některé země. 


Preliminary analysis of loss rates of honey bee colonies during winter 2015/16 from the COLOSS survey

Volný překlad abstraktu článku:

V tomto krátkém sdělení srovnáváme ztráty včelstev během zimy 2015/16 z 29 zemí, které se studie zúčastnily, data byla získána pomocí jednotného dotazníku asociace COLOSS. Celkově máme odpovědi od 19 952 včelařů. Tito včelaři zazimovali 421 238 včelstev, z nichž mělo 18 587 neřešitelné problémy s matkami a 32 048 včelstev uhynulo. Ztráty včelstev tedy činily 12.0 % (95% konfidenční intervaly 11,8 - 12,2 %) během zimy 2015/16 s výraznými rozdíly mezi zúčastněnými zeměmi. Včelaři uváděli, že 7,6 % včelstev (95% CI 7,4 - 7,8%) včelstev bylo uhynulých a 4,4% včelstev (94% CI 4,3 - 4,5%) s neřešitelnými problémy s matkami (uhynulá, trubcokladá atd; pozn. překl.). Celkové výsledky ukazují, že malovčelaři měli vyšší ztráty než velkovčelaři.

Anglický originál

In this short note we present comparable loss rates of honey bee colonies during winter 2015/16 from 29 countries, obtained with the COLOSS questionnaire. Altogether, we received valid answers from 19,952 beekeepers. These beekeepers collectively wintered 421,238 colonies, and reported 18,587 colonies with unsolvable queen problems and 32,048 dead colonies after winter. This gives an overall loss rate of 12.0% (95% confidence interval 11.8?12.2%) during winter 2015/16, with marked differences among countries. Beekeepers in the present study assessed 7.6% (95% CI 7.4?7.8%) of their colonies as dead or empty, and 4.4% (95% CI 4.3?4.5%) as having unsolvable queen problems after winter. The overall analysis showed that small operations suffered higher losses than larger ones. A table with detailed results and a map showing response and relative risks at regional level are presented.

Brodschneider R, Gray A, van der Zee R, Adjlane N, Brusbardis V, Charrière J-D, Chlebo R, Coffey MF, Crailsheim K, Dahle B, Danihlík J and others. 2016. Preliminary analysis of loss rates of honey bee colonies during winter 2015/16 from the COLOSS survey. Journal of Apicultural Research 55(5):375-378.