Výsledky publikované mezinárodním týmem

Preliminary analysis of loss rates of honey bee colonies during winter 2015/16 from the COLOSS survey

Volný překlad abstraktu článku:

V tomto krátkém sdělení srovnáváme ztráty včelstev během zimy 2015/16 z 29 zemí, které se studie zúčastnily, data byla získána pomocí jednotného dotazníku asociace COLOSS. Celkově máme odpovědi od 19 952 včelařů. Tito včelaři zazimovali 421 238 včelstev, z nichž mělo 18 587 neřešitelné problémy s matkami a 32 048 včelstev uhynulo. Ztráty včelstev tedy činily 12.0 % (95% konfidenční intervaly 11,8 - 12,2 %) během zimy 2015/16 s výraznými rozdíly mezi zúčastněnými zeměmi. Včelaři uváděli, že 7,6 % včelstev (95% CI 7,4 - 7,8%) včelstev bylo uhynulých a 4,4% včelstev (94% CI 4,3 - 4,5%) s neřešitelnými problémy s matkami (uhynulá, trubcokladá atd; pozn. překl.). Celkové výsledky ukazují, že malovčelaři měli vyšší ztráty než velkovčelaři.

Anglický originál

In this short note we present comparable loss rates of honey bee colonies during winter 2015/16 from 29 countries, obtained with the COLOSS questionnaire. Altogether, we received valid answers from 19,952 beekeepers. These beekeepers collectively wintered 421,238 colonies, and reported 18,587 colonies with unsolvable queen problems and 32,048 dead colonies after winter. This gives an overall loss rate of 12.0% (95% confidence interval 11.8?12.2%) during winter 2015/16, with marked differences among countries. Beekeepers in the present study assessed 7.6% (95% CI 7.4?7.8%) of their colonies as dead or empty, and 4.4% (95% CI 4.3?4.5%) as having unsolvable queen problems after winter. The overall analysis showed that small operations suffered higher losses than larger ones. A table with detailed results and a map showing response and relative risks at regional level are presented.

Brodschneider R, Gray A, van der Zee R, Adjlane N, Brusbardis V, Charrière J-D, Chlebo R, Coffey MF, Crailsheim K, Dahle B, Danihlík J and others. 2016. Preliminary analysis of loss rates of honey bee colonies during winter 2015/16 from the COLOSS survey. Journal of Apicultural Research 55(5):375-378.