Výzkum

Další výzkumná témata a vědecké články

Dlouhověkost včel a imunita včel

 • Danihlik, J., Skrabisova, M., Lenobel, R., Sebela, M., Omar, E., Petrivalsky, M., . . . Brodschneider, R. (2018). Does the Pollen Diet Influence the Production and Expression of Antimicrobial Peptides in Individual Honey Bees? Insects, 9(3). doi:10.3390/insects9030079
 • Dostálková, S., Dobeš, P., Kunc, M., Hurychová, J., Škrabišová, M., Petřivalský, M., . . . Danihlík, J. (2020). Winter honeybee (Apis mellifera) populations show greater potential to induce immune response than summer ones after immune stimuli. The Journal of Experimental Biology, jeb.232595. doi:10.1242/jeb.232595
 • Kunc, M., Dobes, P., Hurychova, J., Vojtek, L., Poiani, S. B., Danihlik, J., . . . Hyrsl, P. (2019). The Year of the Honey Bee (Apis mellifera L.) with Respect to Its Physiology and Immunity: A Search for Biochemical Markers of Longevity. Insects, 10(8). doi:10.3390/insects10080244
 • Kunc, M., Dobeš, P., Ward, R., Lee, S., Čegan, R., Dostálková, S., . . . Hyršl, P. (2022). Omics-based analysis of honey bee (Apis mellifera) response to Varroa sp. parasitisation and associated factors reveals changes impairing winter bee generation. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 103877. doi:https://doi.org/10.1016/j.ibmb.2022.103877
 • Lee, S., Kalcic, F., Duarte, I. F., Titera, D., Kamler, M., Mrna, P., . . . Havlik, J. (2022). 1H NMR Profiling of Honey Bee Bodies Revealed Metabolic Differences between Summer and Winter Bees. Insects, 13(2), 193. Retrieved from https://www.mdpi.com/2075-4450/13/2/193

Výzkum řasy Chlorella jako doplňku stravy pro včely

 • Jehlík, T., Kodrík, D., Krištůfek, V., Koubová, J., Sábová, M., Danihlík, J., . . . Čapková Frydrychová, R. (2019). Effects of Chlorella sp. on biological characteristics of the honey bee Apis mellifera. Apidologie. doi:10.1007/s13592-019-00670-3
 • Dostálková, S., Urajová, P., Činčárová, D., Vránová, T., Hrouzek, P., Petřivalský, M., . . . Danihlík, J. (2021). Fatty acids and their derivatives from Chlorella vulgaris extracts exhibit in vitro antimicrobial activity against the honey bee pathogen Paenibacillus larvae. Journal of Apicultural Research, 1-13. doi:10.1080/00218839.2021.1994264
 • Dostálková, S., Kodrík, D., Simone-Finstrom, M., Petřivalský, M., & Danihlík, J. (2022). Fine-scale assessment of Chlorella syrup as a nutritional supplement for honey bee colonies. Frontiers in Ecology and Evolution, 10. doi:10.3389/fevo.2022.1028037Diagnostika chorob a patogenů

 • Biova, J., Bzdil, J., Dostalkova, S., Petrivalsky, M., Brus, J., Carra, E., & Danihlik, J. (2021). American Foulbrood in the Czech Republic: ERIC II Genotype of Paenibacillus Larvae Is Prevalent. Front Vet Sci, 8(919), 698976. doi:10.3389/fvets.2021.698976
 • Biová, J., Charrière, J.-D., Dostálková, S., Škrabišová, M., Petřivalský, M., Bzdil, J., & Danihlík, J. (2021). Melissococcus plutonius Can Be Effectively and Economically Detected Using Hive Debris and Conventional PCR. Insects, 12(2), 150. Retrieved from https://www.mdpi.com/2075-4450/12/2/150
 • Pijacek, M., Bzdil, J., Bedanova, I., Danihlik, J., & Moravkova, M. (2021). The inhibiting effect of microwave radiation on Paenibacillus larvae spores suspended in water. Veterinarni Medicina, 66(No. 3), 110-116. doi:10.17221/156/2020-vetmed 


COLOSS publikace

 • Brodschneider, R., Brus, J., & Danihlík, J. (2019). Comparison of apiculture and winter mortality of honey bee colonies (Apis mellifera) in Austria and Czechia. Agriculture, Ecosystems & Environment, 274, 24-32. doi:10.1016/j.agee.2019.01.002
 • Gray, A., Brodschneider, R., Adjlane, N., Ballis, A., Brusbardis, V., Charrière, J.-D., . . . Soroker, V. (2019). Loss rates of honey bee colonies during winter 2017/18 in 36 countries participating in the COLOSS survey, including effects of forage sources. Journal of Apicultural Research, 1-7. doi:10.1080/00218839.2019.1615661
 • Gray, A., Adjlane, N., Arab, A., Ballis, A., Brusbardis, V., Charriere, J. D., . . . Brodschneider, R. (2020). Honey bee colony winter loss rates for 35 countries participating in the COLOSS survey for winter 2018-2019, and the effects of a new queen on the risk of colony winter loss. Journal of Apicultural Research, 59(5), 744-751. doi:10.1080/00218839.2020.1797272
 • Brodschneider, R., Schlagbauer, J., Arakelyan, I., Ballis, A., Brus, J., Brusbardis, V., . . . Gray, A. (2022). Spatial clusters of Varroa destructor control strategies in Europe. Journal of Pest Science. doi:10.1007/s10340-022-01523-2
 • Gray, A., Noureddine, A., Arab, A., Ballis, A., Brusbardis, V., Douglas, A. B., . . . Brodschneider, R. (2022). Honey bee colony loss rates in 37 countries using the COLOSS survey for winter 2019-2020: the combined effects of operation size, migration and queen replacement. Journal of Apicultural Research. doi:10.1080/00218839.2022.2113329
 • Popovska Stojanov, D., Dimitrov, L., Danihlík, J., Uzunov, A., Golubovski, M., Andonov, S., & Brodschneider, R. (2021). Direct Economic Impact Assessment of Winter Honeybee Colony Losses in Three European Countries. Agriculture, 11(5), 398. Retrieved from https://www.mdpi.com/2077-0472/11/5/398Přehled řešených projektů

 • 2016-2018 Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu, a key person for a participant Palacký University Olomouc, Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství "KUS", projekt QJ1610248
 • 2017-2021 Úloha reaktivních forem dusíku a kyslíku v signálních drahách a odpovědích včel na stresové podmínky. INTER-A(CTION), Czech Republic-USA cooperation
 • 2019 - 2023 Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev NAZV QK 1910286, Ministerstvo zemědělství ČR
 • 2021 - 2023 BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, Norské fondy
 • 2024 – 2028 BeeBrilliant: Odhalování podstaty odolnosti včel medonosných k nepříznivým podmínkám kombinací genomického, biochemického a geoinformatického přístupu , LUAUS24085, MŠMT
 • 2024 – 2028 Strategie pro mitigaci vlivu roztoče Varroa destructor a přidružených viróz na zdraví a vitalitu včelstev v měnících se klimatických podmínkách ČR , NAZV QL24010241, Ministerstvo zemědělství ČR