Časté dotazy

Otázka 10) Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev:

Tato otázka se vztahuje pouze na uhynulá včelstva, jejichž symptomy nás zajímají. Součet včelstev uvedených v této otázce, nesmí být větší, než počet uhynulých včelstev, které jste uvedl/a o otázku výše. Struktura otázek je členěna takto:


Proč bych se měl/a zúčastnit právě já?

Protože nás zajímá, jak vypadá situace právě ve Vaší lokalitě, rádi bychom tedy měli informace přímo od Vás - včelařky, včelaře! Jednotlivá pozorování pak budeme statisticky vyhodnocovat a budeme se snažit získat informace užitečné pro nás všechny.

Co za účast dostanu?

Výsledky budou veřejně dostupné, čím více včelařů se studie zúčastní, tím přesnější výsledky získáme. Dále se jako účastník budete moci účastnit seminářů, na kterých diskutujeme výsledky a společně se snažíme o jejich vhodnou interpretaci. Anonymně a nepřímo se také svou účastí podílíte na formování českého včelařství. Výsledky se snažíme vyhodnocovat tak, aby byly přínosné pro praktické včelaření, např. analýza léčebných postupů atd.

Co je to produkční včelstvo?

Produkční včelstvo je takové, u něhož čekáte produkci medu, použijete ho jako zdroj materiálu pro oddělky atd. Mezi produkční včelstva NEPATŘÍ roje, smetence a oddělky.

Proč v otázce Kolik produkčních včelstev jste ztratil/a v zimě ...? chybí extrémně zesláblá včelstva, která jsou zralá na spojení?

Protože těchto včelstev se týká jiná otázka, viz. dále v dotazníku.

Co je to úhyn včelstva?

Za úhyn považujte stav, kdy najdete buď prázdný úl bez včel, s jejich mrtvolkami uvnitř, nebo před úlem. Uhynulé včelstvo je i takové, které jste v období od zakrmení do jara museli z různých důvodů spojit s jiným včelstvem, např. kvůli ztrátě matky.

Co se myslí problémy s matkou?

V zimním období jsou jen velmi omezené možnosti náhrady matky. Matka může uhynout, stát se trubcokladou nebo ji včely mohou zabít. Takové včelstvo není schopno dál přežít, protože v zimě si nemůžou vychovat náhradu. Typicky tento problém zjistíte na jaře při prohlídce, takové včelstvo za de facto uhynulé a mající problémy s matkou. V dotazníku je k tomu samostatná otázka!!

Je dotazník určený i začátečníkům, tj. těm, co začali v minulém roce?

Dotazník je určen všem včelařům. Při vyplňování dotazníku však VĚNUJTE POZORNOST tomu, zda se ptáme na produkční včelstva nebo nově vytvořená včelstva v předchozí sezóně!!

Které měsíce mám považovat za zimní období?

Zimní období jsme záměrně detailně nespecifikovali, protože se mezi regiony ČR může lišit, např. rozdílný nástup i konec zimy na Brněnsku a v Krkonoších. Jako orientační bod pro hodnocení zimních úhynů považujte období od zakrmení včelstev na zimu až do doby, kdy začne plný jarní rozvoj. Obvykle rozkvět prvních ovocných stromů, např. trnek.

Jak poznám, že jde o zimní ztrátu včelstva a nikoliv letní úhyn?

Za zimní úhyn považujte veškeré úhyny, které nastanou od zakrmení včelstev na zimní období. Zakrmené včelstvo je v podstatě připravené na zimu, pokud se takové včelstvo nedožije jara, je jeho úhyn považován za zimní, bez ohledu na to, zda uhynulo v září nebo až v únoru.

Mám dotazník vyplnit, i když jsem neměl úhyny?

Samozřejmě! Abychom mohli zjišťovat rizikové faktory, musíme mít odpovědi i od chovatelů, kteří úhyny neměli. Čím více odpovědí získáme, tím detailnější analýzy můžeme provádět.

Můžu dotazník vyplnit za celou naší organizaci jako průměr všech pozorování?

Dotazník vyplňujte za chovatele, nikoliv jako průměr za spolek nebo skupinu chovatelů. Každý včelař však může zaslat odpovědi i za svého kolegu.

Jak mám dotazník vyplnit, když mám včelstva na více stanovištích?

Dotazník vyplňte za celý svůj provoz. V dotazníku se ptáme na počet včelnic i jejich vzdálenost od hlavní včelnice nebo sídla firmy. Tuto informaci pak zohledňujeme při vyhodnocení výsledků. Metodicky stejně se s tímto problémem vypořádávají kolegové v ostatních zúčastněných zemích, to zajišťuje porovnatelnost dat. Jsme si vědomi snížené validity odpovědí, pokud má včelař více včelnic, které jsou od sebe více vzdálené.

Je studie anonymní?

Ano, je naprosto anonymní. Na konci dotazníku nám můžete uvést svůj e-mail. Díky němu budete od nás dostávat průběžné informace o projektu a další zajímavé zprávy. Uvedení e-mail nám pak umožní Vás zpětně kontaktovat při vyhodnocování dat, díky tomu nám pak můžete zpřesnit některá pozorování.

Co je to pokálené včelstvo?

Pokálená včelstva mají na rámcích, plástech a různě po úlu velké množství výkalů.