O nás

Klíčoví lidé projektu

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. (*1986)

národní koordinátor projektu

biochemik, včelař

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Včelaří od svých 14 let, v současné době má kolem 60 včelstev, která jsou umístěna na několika včelnicích na Valašsku. V roce 2011 vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde od roku 2016 působí jako odborný asistent na Katedře biochemie PřF UP. Ve své vědecké práci se zaměřuje na imunitu a zdraví včelstev, konkrétně na humorální imunitní reakce včel. Ve své včelařské praxi se zajímá o udržitelné včelaření s důrazem na zvládání nemocí včel, o čemž také přednáší včelařům. Vycestoval na několikaměsíční stáže do Švédska (Uppsala, Lund), spolupracuje se zahraničními kolegy (Rakousko, Švédsko) a od roku 2014 je také národním koordinátorem pro projekt asociace COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev, kromě toho vede několik výzkumných projektů na Univerzitě Palackého v Olomouci, do kterých se také zapojují jeho studenti.

RNDr. Jan Brus, Ph.D. (*1982)

geoinformatik

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

V roce 2007 absolvoval studium Ochrana a tvorba krajiny na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě a v roce 2013 doktorské studium na Katedře geoinformatiky PřF UP v Olomouci. Na katedře geoinformatiky působí od roku 2009 jako vědecký pracovník a od roku 2013 na pozici odborného asistenta se zaměřením na prostorové analýzy a modelování. Ve své vědecké práci se zaměřuje na vizualizaci nejistoty a kvality prostorové informace, prostorovou analýzu a environmentální modelování s využitím geografických informačních systémů. Během stáží navštívil Norsko, Island, Finsko, USA a Nový Zéland.


Robert Brodschneider, Ph.D. (*1976)

zoolog

Univerzity of Graz, Rakousko

Vystudoval zoologii na University of Graz v Rakousku, jeho magisterská i doktorská práce se týkala včel. Nyní je na postdoc pozici na téže univerzitě, zaměřuje se na výzkum biologie sociálního hmyzu. Jedním z jeho výzkumných projektů je vliv variability snůškových zdrojů na vývoj a zdraví včel. Od roku 2014 je členem řídícího výboru asociace COLOSS. Od roku 2008 monitoruje ztráty včelstev v Rakouskou a provádí epidemiologické analýzy rizikových faktorů ovlivňujících zimování včelstev. Od roku 2014 je také mezinárodním koordinátorem projektu monitoringu pro asociaci COLOSS. Robert Brodschneider se také věnuje práci se včelaři - projekt občanské vědy. Spolu se Sjefem van der Steenem koordinoval projekt C.S.I. Pollen (Science Investigation on Pollen Forage Diversity available for Honey Bees) mezi roky 2014 a 2015.


Mgr. Silvie Dostálková (*1992)

biochemička

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Absolvovala v roce 2016 magisterské studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspěšně obhájila diplomovou práci na téma "Úloha antimikrobiálních peptidů v imunitní obraně včel při infekcích bakteriálními patogeny". V témže roce zahájila doktorské studium na Katedře biochemie PřF UP, kde se zabývá studiem imunitního systému včel (včely medonosné) a bakteriálními patogeny včel. Od roku 2016 je členkou asociace COLOSS a od ledna 2017 je přednášejícím odborníkem v oboru včelařství, kdy včelařům prezentuje nejnovější vědecké poznatky o zdraví a imunitě včel.

Dřívější spolupracovníci

Magdaléna Kuchejdová (*1997)

studentka geoinformatiky

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Je zatím pouze včelařka pozorovatelka, neboť její pracovní stůl se nachází pár metrů od rodinných úlů. V budoucnu by to ale chtěla změnit a aktivně začít včelařit. Ve své bakalářské práci Analýza kvality dat studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev se zabývá kvalitou získaných odpovědí. Bakalářská práce je vedena RNDr. Janem Brusem, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. Jiřím Danihlíkem, Ph.D.

Mgr. Lucie Králová (*1993)

studentka geoinformatiky

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 V roce 2018 ukončila magisterské studium oboru Geoiformatika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své diplomové práci se věnovala analýze pevných stanovišť včelstev v České republice. Součástí práce byla vizualizace dat z dotazníků projektu asociace COLOSS, dále i prostorovéi analýzy rozložení včelstev v České republice a rozšíření včelího moru a varroázy. Diplomová práce byla vedena RNDr. Janem Brusem, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. Jiřím Danihlíkem, Ph.D.

Diplomová práce byla oceněna Cenou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 2018.