BeeClim: úspěšné včelaření v době klimatické změny

Cílem projektu realizovaného Univerzitou Palackého v Olomouci a Pracovní společností nástavkových včelařů CZ je adaptace a snižovaní dopadů klimatické změny na včelaření skrze cílené provádění vzdělávacích kampaní s využitím masmédií, publikačních výstupů a systematického vzdělávání včelařů. 

Vzdělávací kampaně zaměřené na včelaření a klimatickou změnu podpoří informovanost včelařské veřejnosti o invazních druzích, včelích nemocech a úživnosti krajiny. Elektronicky vydané publikace budou shrnovat poznatky zjištěné pomocí dlouholetého monitoringu ztrát včelstev v Česku včetně doporučených kroků vedoucích k minimalizaci ztrát včelstev. Veškeré vytvořené výstupy budou cílit na včelaře, lokální včelařské organizace, zemědělce a odbornou i širokou veřejnost.