O projektu

občanské vědy pro rozvoj českého včelařství

Projděte si celou STORY monitoringu v ČR!

Monitoring úspěšnosti zimování včelstev

Již od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které je snahou dát do souvislosti s dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích chorob atp.). Česká republika je do projektu zapojená od jara 2014, kdy proběhl pilotní monitoring stavu českých včelstev.

Samotný monitoring je realizován pomocí anonymního dotazníku obsahujícího přibližně 30 otázek, které zjišťují počty přeživších včelstev i jejich zdravotní stav stav. Součástí dotazníku jsou však i otázky týkající se druhů snůšek v uplynulé sezóně, počtu vyprodukovaných mladých matek, použitých léčiv a další, aby bylo možné případné zvýšené úhyny dát do souvislosti s dalšími vlivnými faktory. Právě sledováním těchto faktorů se studie odlišuje od prostého sčítání včelstev před a po zimě. Cílem projektu je hledat souvislosti, nikoliv jen vyčíslit ztráty.

Charakteristika dotazníku

Jednoduchý a anonymní!

  • anonymní vyplnění, můžete však uvést svůj e-mail
  • dobrovolná účast - všichni jsou zváni, nikdo není nucen
  • jednotná mezinárodní struktura
  • vyplnění zabere 15 -20 minut
  • on-line i v PDF k vytištění

  • samovzdělávací vedlejší efekt při vyplňování
  • můžete i blíže popsat svá pozorování na konci dotazníku

Český dotazník vychází z jednotného mezinárodního dotazníku, který bude použit v dalších zúčastněných zemích, každoročně se studie účastní před 20 států. Díky tomu bude možné získat informace důležité pro jednotlivé státy a také zhodnotit výsledky na mezinárodní úrovni. Statistické hodnocení získaných dat je anonymní. Je důležité, aby se dotazníkového monitoringu zúčastnilo co největší množství respondentů bez ohledu, zda ztráty včelstev měli či nikoliv. Dotazník je určen všem včelařům v České republice. Jeho vyplnění je dobrovolné, velký počet zaslaných odpovědí však zajistí reprezentativní a spolehlivé výsledky celé studie.

Citizen Science neboli občanská věda

Projekt je založen na konceptu Citizen Science neboli občanské vědy. Dle oxfordského slovníku angličtiny je tento pojem definován jako vědecká práce vytvářená veřejností, často pod vedením profesionálních vědců. Cílem projektů na této bázi je využití dobrovolnické činnost k poznání, kdy dobrovolníci se nejčastěji podílejí na sběru dat, což je právě tento případ - včelaři jako dobrovolníci pomáhají vyplněním dotazníku se sběrem informací o zdravotním stavu včelstev v ČR.

Semináře a přednášky pro účastníky projektu

Jednou ročně pořádáme seminář spojený s přednáškami, pozvánku dostanou účastníci projektu, tedy ti, co vyplnili a odeslali dotazník. Během přednášek se dozví novinky z praxe i vědy a během semináře se diskutuje nad získanými výsledky.

O plánovaných akcí jsou účastníci studie informování e-mailem, pokud nám ho v dotazníku uvedou. Účastníci projektu mají výhodou v možnosti se včas na danou akci registrovat, ostatním nabídneme až případná zbylá volná místa.

Mezinárodní metodika

Standard survey methods for estimating colony losses and explanatory risk factors in Apis mellifera

Projekt je založen na dotazníkovém průzkumu mezi včelaři, dotazník se skládá z přibližně 20 - 25 otázek, které jsou jednotné pro všechny zúčastněné země. Mezinárodní tým se vždy jednou ročně schází, aby vytvořil aktualizovanou verzi dotazníku, ta je pak přeložena do různých jazyků. Národní koordinátoři pak dotazník šíří mezi včelaře v dané zemi.

Sběr dat probíhá v jarních měsících příslušného roku, sesbírané výsledky jsou pak překódovány a odeslány profesionálním statistikům, kteří dále zpracovávají získané informace na mezinárodní úrovni. Vyhodnocení na národní úrovni provádějí sami koordinátoři a jejich spolupracovníci.

Národní koordinátoři mohou do dotazníku také vkládat čistě "národní" otázky, čehož v ČR rádi využíváme. Nové otázky nám umožňují testovat hypotézy vedoucí k lepšímu objasnění ztrát včelstev třeba jen v ČR. Hypotézy většinou vznikají na každoročně pořádaném semináři, kterého se účastní samotní včelaři.