BeeConnected, Olomouc 2023

BeeConnected, Olomouc 2023


Přírodovědecká fakulta uspořádala konferenci BeeConnected zaměřenou na včely

O nejnovějších poznatcích z fascinujícího světa včel hovořili odborníci na první mezinárodní česko-slovenské apidologické konferenci BeeConnected 2023, kterou uspořádaly katedry biochemie a geoinformatiky přírodovědecké fakulty. Konference se konala pod záštitou děkana Martina Kubaly v Pevnosti poznání. Zaměřena byla na včely medonosné, ostatní druhy včel, čmeláky, včelí produkty i geoinformatické a bioinformatické analýzy spojené se včelami.

"V České republice i na Slovensku se konají různé konference pro entomology, fyziology, molekulární biology a další specifické obory. Obecná apidologie ale svou vědeckou konferenci zatím neměla, proto se zrodil nápad uspořádat ji. Chtěli jsme dát prostor především doktorandům a ostatním studentům, aby v krátkých příspěvcích prezentovali výsledky své práce, sdíleli informace a nápady nebo navázali nové kontakty, " uvedl jeden z organizátorů Jiří Danihlík z katedry biochemie.

Odborníci na konferenci hovořili například o stresové fyziologii včel, klíčových signálních molekulách imunitního systému včel, aplikacích kyseliny šťavelové proti roztoči Varroa destructor, vlivu huminových látek na růst včelích bakterií mléčného kvašení či prevenci a distribuci tří patogenů čmeláků v České republice.

Plenární přednášku nazvanou "FROM MOLECULES TO BEHAVIOUR: TAKING AN INTEGRATIVE APPROACH TO IMPROVE HONEY BEE HEALTH AND COLONY PRODUCTIVITY" přednesl Michael Simone-Finstrom z USDA v Baton Rouge, který se zabývá imunitním systémem včel, jejich antioxidační ochranou a příbuznými tématy základního i aplikovaného apidologického výzkumu.

"Na konferenci byl představen působivý soubor výzkumných témat. Bylo skvělé dozvědět se o široké škále projektů, které se v České republice a na Slovensku řeší. Rozhovor s vědci i včelaři mi rozšířil pohled na včelařské problémy ve střední Evropě. Domů si také odvážím nové výzkumné nápady a doufám, že i já jsem účastníkům konference přinesl nové informace a souvislosti ve výzkumu zaměřeném na zdraví a odolnost včelstev," doplnil Michael Simone-Finstrom.

Konference BeeConnected 2023 byla uspořádána s pomocí projektu BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který podpořilo Norsko prostřednictvím Norských fondů.