Mapy

Na této stránce naleznete různé mapy, které jsme vytvořili z výsledků monitoringu

Meziroční porovnání ztrát včelstev na základě dotazníku COLOSS

Tato mapa umožní porovnat ztráty včelstev ve 4 ročnících COLOSS Monitoringu najednou.

MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ ZTRÁT VČELSTEV

  • V levé části mapy si můžete vybrat ročníky, které chcete porovnat.
  • Můžete si nastavit hladinu reprezentativity dat, tj. o kolika včelstvech v daném regionu máme informace.
V této mape srovnáte ztráty včelstev ve dvou ročnících COLOSS Monitoringu a současně dole vidíte mapy reprezentativity dat.


DVOULETÉ SROVNÁNÍ ZTRÁT VČELSTEV A REPREZENTATIVITY DAT

  • V levé části mapy si můžete vybrat ročníky, které chcete porovnat.
  • Můžete si nastavit hladinu reprezentativity dat, tj. o kolika včelstvech v daném regionu máme informace.

Hustota zavčelení ČR

Výsledné mapy vycházejí z dat poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR. Včelaři hlásí stavy svých včelstev k 1. září daného roku, z tohoto hlášení také pocházejí zdrojová data pro mapy. Hustoty včelstev jsou vyjádřeny na katastry, v nichž jsou včelstva hlášena. Včely při své letové aktivitě samozřejmě nerespektují politicky rozdělené okresy.

Snůška v jednotlivých letech

Mapa ukazuje výskyt plodin, z nichž měli respondenti studie významnou snůšku. V mapě jsou pokryty jen ty oblasti, z kterých máme k dispozici odpovědi. Velikost kolečka udává počet odpovědí (čím větší kolečko tím více odpovědí) u konkrétní plodiny.

Výskyt melecitózní snůšky a včelstva se zažívacími potížemi (pokálená včelstva)