Statistika úhynů včelstev v ČR

CITIZEN SCIENCE

Výsledky jsou založeny na odpovědích dotazníku asociace COLOSS. Dotazník vyplňují chovatelé včel a odesílají ke zpracování na jaře každého roku.

Meziroční srovnání úhynů včelstev v ČR

Meziroční srovnání úhynů včelstev v jednotlivých krajích ČR

Graf zobrazuje hodnoty úhynů včelstev spočítaných dle respondentů COLOSS dotazníku v jednotlivých krajích ČR.

Úhyn je procentuální podíl uhynulých včelstev a zazimovaných včelstev v rámci územního obvodu PSČ (např. zazimováno 10 včelstev, uhynulo 5 včelstev; úhyn = 50 %).

Reprezentativita udává procentuální podíl zazimovaných včelstev v rámci monitoringu a počtu včelstev dle dat poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR (např. 5 včelstev zaznamenáno v rámci monitoringu, 100 včelstev podle dat z MZe; reprezentativita je 5 %. V mapě jsou zobrazeny PSČ s reprezentativitou větší nebo rovnou 2%.