Statistika úhynů včelstev v ČR

CITIZEN SCIENCE

Výsledky jsou založeny na odpovědích dotazníku asociace COLOSS. Dotazník vyplňují chovatelé včel a odesílají ke zpracování na jaře každého roku.

Meziroční srovnání úhynů včelstev v ČR

Meziroční srovnání úhynů včelstev v jednotlivých krajích ČR

Úhyny včelstev v jednotlivých okresech ČR v sezóně 2022/23

Graf zobrazuje hodnoty úhynů včelstev spočítaných dle respondentů COLOSS dotazníku v jednotlivých okresech

Pro porovnání uvádíme i počty včelstev vyšetřených na varroózu ze zimní měli ( době leden-únor 2023). Tato data poskytla Státní veterinární správa ČR, které tímto děkujeme za poskytnutí dat. 

Děkujeme také Ministerstvu zemědělství a Českému svazu včelařů za poskytnutí dalších statistických dat.

Tabulka: Úhyny včelstev v jednotlivých krajích ČR v sezóně 2022/23 dle respondentů COLOSS dotazníku

Tabulka: Úhyny včelstev v jednotlivých okresech ČR v sezóně 2022/23 dle respondentů COLOSS dotazníku