Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR
Webová stránka o ztrátách včelstev v ČR a ve světě

Novinky

13. března 2020

Provedli jsme aktualizaci obsahu stránek. Na kartě Mapy najdete veškeré mapy, které jsme dosud udělali včetně mapy zavčelení ČR. Nezapomeňte vyplnit letošní dotazník!

8. března 2020

Do sekce O projektu -> Propagační materiály jsme umístili slidy do prezentace a informační leták, vše můžete využít pro propagační účely a pomoc se sběrem letošních dat. Vše je dostupné zde.

1. března 2020

Spustili jsme letošní monitoring, na mnoha místech ČR již počasí umožňuje jarní prohlídky, takže můžeme začít zjišťovat, jak nám letos přezimovala včelstva. Elektronická verze dotazníku je zde.

STORY TELLING, aneb interaktivně o COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev


Ztráty včelstev v zimě 2019/20

Dotazník můžete vyplňovat do 30. dubna 2020

Porovnání českého a rakouského včelařství

na základě dat získaných od respondentů studie v minulých letech

Porovnali jsme data získaná z monitoringu v obou státech a zaměřili se porovnání ztrát včelstev i na systém léčení varroózy.

Ztráty včelstev se pohybují od 6,4 do 28,4 %, střídají se roky se zvýšenými i s nízkými úhyny včelstev. Přesto však v ČR od roku 2013 do 2016 narostl počet včelstev o přibližně 40 % a o 13 % vzrostl počet včelařů...

Celý článek v angličtině si již nyní můžete přečíst zde. Brzy připravíme jeho českou verzi, kterou zveřeníme na tomto webu.

Cíle projektu

Pomáháme českému včelařství

 

Jak často se kolapsy opakují a čím jsou způsobeny? Co způsobuje kolapsy včelstev? Jak jim mohu předcházet? Jaké léčení včelstev je nejlepší? A na mnoho dalších otázek hledáme odpovědi...


Komu je projekt určen

Všem včelařům v ČR!

Zapojují se hobby včelaři i ti, kteří se včelařením živí. Účastní se včelaři začátečníci i zkušení, z vesnic i měst. Pomozte zpřesnit výsledky zahrnutím údajů i z Vaší včelnice!

Jak se zapojit?

Dotazník podle standardizované mezinárodní metodiky

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění netrvá více než 20 minut. Vyplňovat jej můžete každoročně v jarních měsích, obvykle od poloviny března do konce května. 

Co mi to přinese?

Nelamentujte nad problémy, radši je pojďme řešit!

Vědecky podložené informace o úspěšnosti zimování, léčení a zdraví včelstev v České republice. Účastníci studie se dozvídají výsledky jako první a mají zvýhodněný vstup na podzimní seminář v Olomouci.

Obecná populace disponuje bohatším pojetím rizik než experti!

Přínosy pro všechny včelaře

 • nezávisle vyčíslíme ztráty včelstev v ČR a budeme je moci porovnat s okolními zeměmi
 • pokusíme se najít metody a principy důležité pro zdárné přezimování včelstev
 • výsledky můžeme meziročně porovnávat
 • nepřímo porovnáme účinnost léčebných zásahů
 • získáme epidemiologická data
 • informace od jednotlivců pomůžou všem
 • budeme vám zasílat zahraniční poznatky
 • mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě

Výhody pro mě - včelaře

 • začnu si všímat i projevů svých včelstev, které jsou důležité
 • získám srovnání se zahraničím, což mi může pomoci aplikovat nové užitečné trendy ve včelařství, které u nás nejsou zavedené
 • pokud v dotazníku uvedu svůj e-mail, budu dostávat informace o nejdůležitějších novinkách z včelařské vědy
 • budu se moci zúčastnit přednášek odborníků ze zahraničí, o kterých se tak dozvím s předstihem
 • můžu se podílet na interpretaci výsledků i tvorbě nových dotazníků

Cenné informace pro vědce

 • zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření ČR i v jiných zemích
 • odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob
 • nalezení problematických lokalit
 • získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech
 • spolupráci s lidmi z praxe
 • získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu
 • výsledky pomohou odborníkům lépe koncipovat své přednášky
Někteří jedinci mají tendenci odhady nadhodnocovat, jiní je zase podhodnocují, když se ale odhady zprůměrují, bývá výsledek docela přesný.

Daniel Kahneman

Izraelsko-Americký psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002

Často kladené otázky