Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR

Webová stránka o ztrátách včelstev v ČR a ve světě

COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2022/23

Od 19.3. do 30.4. můžete vyplňovat COLOSS dotazník a anonymně s námi sdílet informace o úhynech včelstev i zásazích prováděných minulou sezónu

Dotazník je on-line na www.uhynyvcelstev.cz 


Meziroční srovnání ztrát včelstev a reprezentativity dat

Studentka PřF UP v Olomouci Magdaléna Kuchejdová vytvořila mapy, na nichž si můžete současně prohlížet ztráty včelstev ve čtyřech po soubě jdoucích letech. Současně si můžete prohlížet reprezentativitu dat získaných z různých regionů. Pokračujte zde.


COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2021/22

Na konci dubna 2022 jsme ukončili sběr dat pro projekt zaměřený na sledování úhynů včelstev a trendů v českém včelařství. Letos jsme získali odpovědi od 1154 respondentů, za celou Českou republiku činily ztráty včelstev 8,4 %.

Číst více zde.

Děkujeme všem respondentům, kteří nám zaslali vyplněné dotazníky. Děkujeme včelařským spolkům, jejich organizačním jednotkám i jednotlivcům, kteří nám pomáhají s propagací i šířením výsledků mezi české včelařky a včelaře. V neposlední řadě jsou výsledky inspirací pro další bádání a hledání nových cest pro další rozvoj včelařství u nás.

Rozcestník - výsledky COLOSS: Monitoringu

Zvládání varroózy

Projekt BeeClim

BeeClim: olomoucká včelařská konference 2021 - záznamy přednášek na YOUTUBE

28. února 2022

Odsuzujeme ruskou agresi vůči Ukrajině! Válka je vůl!

Máme na Ukrajině přátele a kolegy, naposledy jsme je navštívili v roce 2019, v roce 2020 návštěvy znemožnil virus a letos Putin... Přečtěte si reportáž z roku 2019 o včelaření na Ukrajině.

Cíle projektu

Pomáháme českému včelařství

 

Jak často se kolapsy opakují a čím jsou způsobeny? Co způsobuje kolapsy včelstev? Jak jim mohu předcházet? Jaké léčení včelstev je nejlepší? A na mnoho dalších otázek hledáme odpovědi...


Komu je projekt určen

Všem včelařům v ČR!

Zapojují se hobby včelaři i ti, kteří se včelařením živí. Účastní se včelaři začátečníci i zkušení, z vesnic i měst. Pomozte zpřesnit výsledky zahrnutím údajů i z Vaší včelnice!

Jak se zapojit?

Dotazník podle standardizované mezinárodní metodiky

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění netrvá více než 20 minut. Vyplňovat jej můžete každoročně v jarních měsích, obvykle od poloviny března do konce května. 

Co mi to přinese?

Nelamentujte nad problémy, radši je pojďme řešit!

Vědecky podložené informace o úspěšnosti zimování, léčení a zdraví včelstev v České republice. Účastníci studie se dozvídají výsledky jako první a mají zvýhodněný vstup na podzimní seminář v Olomouci.

K čemu studie směřuje?

 • Mnoho včelařských organizací si vede kroniku, kde se píše i o úhynových letech, v tomto projektu také tvoříme jakousi elektronickou kroniku ztrát včelstev a k tomu sledujeme trendy v českém včelařství - léčení včelstev, snůšky i symptomy uhynulých včelstev;
 • výsledky předáváme ve formě článků a přednášek do praxe a snažíme se je využít ke vzdělávání včelařů;
 • pozorování z terénu nám pomáhají v další práci v laboratořích;
 • pracujeme na vhodné formě sdílení získaných anonymizovaných dat se včelařskou veřejností.

Obecná populace disponuje bohatším pojetím rizik než experti!

Přínosy pro všechny včelaře

 • nezávisle vyčíslíme ztráty včelstev v ČR a budeme je moci porovnat s okolními zeměmi
 • pokusíme se najít metody a principy důležité pro zdárné přezimování včelstev
 • výsledky můžeme meziročně porovnávat
 • nepřímo porovnáme účinnost léčebných zásahů
 • získáme epidemiologická data
 • informace od jednotlivců pomůžou všem
 • budeme vám zasílat zahraniční poznatky
 • mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě

Výhody pro mě - včelaře

 • začnu si všímat i projevů svých včelstev, které jsou důležité
 • získám srovnání se zahraničím, což mi může pomoci aplikovat nové užitečné trendy ve včelařství, které u nás nejsou zavedené
 • pokud v dotazníku uvedu svůj e-mail, budu dostávat informace o nejdůležitějších novinkách z včelařské vědy
 • budu se moci zúčastnit přednášek odborníků ze zahraničí, o kterých se tak dozvím s předstihem
 • můžu se podílet na interpretaci výsledků i tvorbě nových dotazníků

Cenné informace pro vědce

 • zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření ČR i v jiných zemích
 • odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob
 • nalezení problematických lokalit
 • získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech
 • spolupráci s lidmi z praxe
 • získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu
 • výsledky pomohou odborníkům lépe koncipovat své přednášky
Někteří jedinci mají tendenci odhady nadhodnocovat, jiní je zase podhodnocují, když se ale odhady zprůměrují, bývá výsledek docela přesný.

Daniel Kahneman

Izraelsko-Americký psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002

Často kladené otázky