Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR

Webová stránka o ztrátách včelstev v ČR a ve světě

Novinky

5. ledna 2021

Jak se nenechat vyděsit zimními spady roztočů po aplikaci kyseliny šťavelové... čtěte zde.

29. listopadu 2020

Ne každé včelstvo je zdravé a silné natolik, aby přečkalo zimu...čtěte zde.

3. listopadu 2020

Podzimní ošetřování včelstev proti varroóze je důležité pro následující sezónu, má však i svá úskalí. V aktuálním Moderním včelaři vychází k tomuto tématu článek, který pro vás zveřejňujeme i na našem webu. K dalšímu čtení pokračujte zde.

1. listopadu 2020

Vytvořili jsme novou stránku, kam vkládáme články týkající se léčení včelstev, klikněte zde.

30. května 2020

Zveřejňujeme další letošní výsledky, tentokrát v aplikaci, která umožní vlastní vizualizace! Pro vstup do aplikace klikněte zde.

Aplikaci Flourish letos zkoušíme poprvé, cílem je přinést včelařům či dalším zájemcům výsledky s možností vlastního vyhodnocení a porovnání. 

17. května 2020
Děkujeme všem letošním respondentům za vyplnění dotazníku a zaslání cenných dat. Nyní máme hotové základní vyhodnocení ztrát včelstev!
 • Letošní ztráty včelstev za celou ČR činily 20,8 %.
 • Letošního monitoringu se zúčastnilo 1729 respondentů, což je o 519 více než vloni.
 • Mapa s výsledky zahrnující oblasti s více než 2% reprezentativitou zastoupení monitorovaných včelstev je zde.
 • Aktualizovali jsme mapu hustoty zavčelení ČR dle dat poskytnutých MZe za rok 2019.

Ztráty včelstev během zimy 2019/20

Meziroční srovnání ztrát produkčních včelstev a mladých včelstev, jak uvedli respondenti studie. Míra zapojení včelstva (%) uvádí kolik včelstev z celkově v ČR registrovaných je zapojeno do monitoringu. U každého ročníku jsou uvedeny i počty respondentů, přibližný počet včelařů v ČR je 60 tisíc. Od roku 2017 monitorujeme i ztráty mladých včelstev (oddělky, roje, smetence). Ztráty zde vyjadřujeme jako poměr včelstev uhynulých vůči celkově zazimovaným v daném regionu, tj. celé ČR.

Mapa ztrát včelstev v ČR, jednotlivé oblasti v mapě jsou oblasti stejného PSČ. Mapa zobrazuje všechny výsledky bez zahrnuté reprezentativity. Mapa zobrazující jen oblasti s mírou reprezentativity 2 % a vyšší je zde, tzn. že jsou v dotazníku zahrnuty informace o více než 2 % včelstev v daném PSČ.

Ztráty včelstev v krajích ČR s vyjádřením počtu zazimovaných včelstev respondenty studie a jejich počtu. Ztráty včelstev jsou jednak vypočítány na daný kraj i jako průměr ztrát včelstev jednotlivých respodentů.

Mapa počtu respondentů dotazníkového šetření, celkem jsme získali 1729 vyplněných dotazníků. Anonymní podrobnější mapa odpovědí je zde. Mapa zobrazuje počty respondentů v jednotlivých ročnících studie a jejich prostorovou distribuci. Jednotlivé body zobrazují centroidy PSČ nikoliv adresu respondenta nebo umístění včelnice.


STORY TELLING, aneb interaktivně o COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev

Porovnání českého a rakouského včelařství

na základě dat získaných od respondentů studie v minulých letech

Porovnali jsme data získaná z monitoringu v obou státech a zaměřili se porovnání ztrát včelstev i na systém léčení varroózy.

Ztráty včelstev se pohybují od 6,4 do 28,4 %, střídají se roky se zvýšenými i s nízkými úhyny včelstev. Přesto však v ČR od roku 2013 do 2016 narostl počet včelstev o přibližně 40 % a o 13 % vzrostl počet včelařů...

Celý článek v angličtině si již nyní můžete přečíst zde. Brzy připravíme jeho českou verzi, kterou zveřeníme na tomto webu.

Cíle projektu

Pomáháme českému včelařství

 

Jak často se kolapsy opakují a čím jsou způsobeny? Co způsobuje kolapsy včelstev? Jak jim mohu předcházet? Jaké léčení včelstev je nejlepší? A na mnoho dalších otázek hledáme odpovědi...


Komu je projekt určen

Všem včelařům v ČR!

Zapojují se hobby včelaři i ti, kteří se včelařením živí. Účastní se včelaři začátečníci i zkušení, z vesnic i měst. Pomozte zpřesnit výsledky zahrnutím údajů i z Vaší včelnice!

Jak se zapojit?

Dotazník podle standardizované mezinárodní metodiky

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění netrvá více než 20 minut. Vyplňovat jej můžete každoročně v jarních měsích, obvykle od poloviny března do konce května. 

Co mi to přinese?

Nelamentujte nad problémy, radši je pojďme řešit!

Vědecky podložené informace o úspěšnosti zimování, léčení a zdraví včelstev v České republice. Účastníci studie se dozvídají výsledky jako první a mají zvýhodněný vstup na podzimní seminář v Olomouci.

Obecná populace disponuje bohatším pojetím rizik než experti!

Přínosy pro všechny včelaře

 • nezávisle vyčíslíme ztráty včelstev v ČR a budeme je moci porovnat s okolními zeměmi
 • pokusíme se najít metody a principy důležité pro zdárné přezimování včelstev
 • výsledky můžeme meziročně porovnávat
 • nepřímo porovnáme účinnost léčebných zásahů
 • získáme epidemiologická data
 • informace od jednotlivců pomůžou všem
 • budeme vám zasílat zahraniční poznatky
 • mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě

Výhody pro mě - včelaře

 • začnu si všímat i projevů svých včelstev, které jsou důležité
 • získám srovnání se zahraničím, což mi může pomoci aplikovat nové užitečné trendy ve včelařství, které u nás nejsou zavedené
 • pokud v dotazníku uvedu svůj e-mail, budu dostávat informace o nejdůležitějších novinkách z včelařské vědy
 • budu se moci zúčastnit přednášek odborníků ze zahraničí, o kterých se tak dozvím s předstihem
 • můžu se podílet na interpretaci výsledků i tvorbě nových dotazníků

Cenné informace pro vědce

 • zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření ČR i v jiných zemích
 • odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob
 • nalezení problematických lokalit
 • získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech
 • spolupráci s lidmi z praxe
 • získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu
 • výsledky pomohou odborníkům lépe koncipovat své přednášky
Někteří jedinci mají tendenci odhady nadhodnocovat, jiní je zase podhodnocují, když se ale odhady zprůměrují, bývá výsledek docela přesný.

Daniel Kahneman

Izraelsko-Americký psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002

Často kladené otázky