Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR
Webová stránka o ztrátách včelstev v ČR a ve světě

Novinky

23. září 2020

Na PřF UP v Olomouci obhájila svou bakalářskou práci Magdalena Kuchejdová, která se zaměřila na analýzu kvality dat studie monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Práce je převedena do formy webové stránky, kterou můžete navštívit zde.

COLOSS: Olomoucký včelařský seminář zrušen

Vážení příznivci COLOSS: olomouckého včelařského semináře, po zvážení všech aspektů jsme se rozhodli, že letošní ročník, který byl plánován na 24. října 2020, neuskutečníme. Důvodem je zhoršující se situace s epidemií COVID19. Seminář odkládáme na podzim 2021, děkujeme za pochopení a omlouváme se všem, kteří se na letošní seminář těšili.


4. září 2020 Zdroje informací využívané včelaři

Jednou z dalších aktivit asociace COLOSS je transfer vědeckých výsledků do praxe. Touto činností se zabývá skupina B-RAP, která nyní zjišťuje, jak a kde včelaři získávají informace. Nejzazší termín pro vyplnění a odeslání dotazníku je 15. listopadu 2020. Své odpovědi poskytujete skupině B-RAP, která je bude vyhodnocovat.

Český tým COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev pouze zprostředková možnost se do této studie zapojit a přispět tak k mezinárodnímu porovnání, aby ČR nebyla bílým místem na výsledkové mapě.

Dotazník ve slovenštině můžete vyplnit zde.

30. května 2020

Zveřejňujeme další letošní výsledky, tentokrát v aplikaci, která umožní vlastní vizualizace! Pro vstup do aplikace klikněte zde.

Aplikaci Flourish letos zkoušíme poprvé, cílem je přinést včelařům či dalším zájemcům výsledky s možností vlastního vyhodnocení a porovnání. 

17. května 2020
Děkujeme všem letošním respondentům za vyplnění dotazníku a zaslání cenných dat. Nyní máme hotové základní vyhodnocení ztrát včelstev!
 • Letošní ztráty včelstev za celou ČR činily 20,8 %.
 • Letošního monitoringu se zúčastnilo 1729 respondentů, což je o 519 více než vloni.
 • Mapa s výsledky zahrnující oblasti s více než 2% reprezentativitou zastoupení monitorovaných včelstev je zde.
 • Aktualizovali jsme mapu hustoty zavčelení ČR dle dat poskytnutých MZe za rok 2019.

Ztráty včelstev během zimy 2019/20

Meziroční srovnání ztrát produkčních včelstev a mladých včelstev, jak uvedli respondenti studie. Míra zapojení včelstva (%) uvádí kolik včelstev z celkově v ČR registrovaných je zapojeno do monitoringu. U každého ročníku jsou uvedeny i počty respondentů, přibližný počet včelařů v ČR je 60 tisíc. Od roku 2017 monitorujeme i ztráty mladých včelstev (oddělky, roje, smetence). Ztráty zde vyjadřujeme jako poměr včelstev uhynulých vůči celkově zazimovaným v daném regionu, tj. celé ČR.

Mapa ztrát včelstev v ČR, jednotlivé oblasti v mapě jsou oblasti stejného PSČ. Mapa zobrazuje všechny výsledky bez zahrnuté reprezentativity. Mapa zobrazující jen oblasti s mírou reprezentativity 2 % a vyšší je zde, tzn. že jsou v dotazníku zahrnuty informace o více než 2 % včelstev v daném PSČ.

Ztráty včelstev v krajích ČR s vyjádřením počtu zazimovaných včelstev respondenty studie a jejich počtu. Ztráty včelstev jsou jednak vypočítány na daný kraj i jako průměr ztrát včelstev jednotlivých respodentů.

Mapa počtu respondentů dotazníkového šetření, celkem jsme získali 1729 vyplněných dotazníků. Anonymní podrobnější mapa odpovědí je zde. Mapa zobrazuje počty respondentů v jednotlivých ročnících studie a jejich prostorovou distribuci. Jednotlivé body zobrazují centroidy PSČ nikoliv adresu respondenta nebo umístění včelnice.


STORY TELLING, aneb interaktivně o COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev

Porovnání českého a rakouského včelařství

na základě dat získaných od respondentů studie v minulých letech

Porovnali jsme data získaná z monitoringu v obou státech a zaměřili se porovnání ztrát včelstev i na systém léčení varroózy.

Ztráty včelstev se pohybují od 6,4 do 28,4 %, střídají se roky se zvýšenými i s nízkými úhyny včelstev. Přesto však v ČR od roku 2013 do 2016 narostl počet včelstev o přibližně 40 % a o 13 % vzrostl počet včelařů...

Celý článek v angličtině si již nyní můžete přečíst zde. Brzy připravíme jeho českou verzi, kterou zveřeníme na tomto webu.

Cíle projektu

Pomáháme českému včelařství

 

Jak často se kolapsy opakují a čím jsou způsobeny? Co způsobuje kolapsy včelstev? Jak jim mohu předcházet? Jaké léčení včelstev je nejlepší? A na mnoho dalších otázek hledáme odpovědi...


Komu je projekt určen

Všem včelařům v ČR!

Zapojují se hobby včelaři i ti, kteří se včelařením živí. Účastní se včelaři začátečníci i zkušení, z vesnic i měst. Pomozte zpřesnit výsledky zahrnutím údajů i z Vaší včelnice!

Jak se zapojit?

Dotazník podle standardizované mezinárodní metodiky

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění netrvá více než 20 minut. Vyplňovat jej můžete každoročně v jarních měsích, obvykle od poloviny března do konce května. 

Co mi to přinese?

Nelamentujte nad problémy, radši je pojďme řešit!

Vědecky podložené informace o úspěšnosti zimování, léčení a zdraví včelstev v České republice. Účastníci studie se dozvídají výsledky jako první a mají zvýhodněný vstup na podzimní seminář v Olomouci.

Obecná populace disponuje bohatším pojetím rizik než experti!

Přínosy pro všechny včelaře

 • nezávisle vyčíslíme ztráty včelstev v ČR a budeme je moci porovnat s okolními zeměmi
 • pokusíme se najít metody a principy důležité pro zdárné přezimování včelstev
 • výsledky můžeme meziročně porovnávat
 • nepřímo porovnáme účinnost léčebných zásahů
 • získáme epidemiologická data
 • informace od jednotlivců pomůžou všem
 • budeme vám zasílat zahraniční poznatky
 • mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě

Výhody pro mě - včelaře

 • začnu si všímat i projevů svých včelstev, které jsou důležité
 • získám srovnání se zahraničím, což mi může pomoci aplikovat nové užitečné trendy ve včelařství, které u nás nejsou zavedené
 • pokud v dotazníku uvedu svůj e-mail, budu dostávat informace o nejdůležitějších novinkách z včelařské vědy
 • budu se moci zúčastnit přednášek odborníků ze zahraničí, o kterých se tak dozvím s předstihem
 • můžu se podílet na interpretaci výsledků i tvorbě nových dotazníků

Cenné informace pro vědce

 • zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření ČR i v jiných zemích
 • odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob
 • nalezení problematických lokalit
 • získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech
 • spolupráci s lidmi z praxe
 • získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu
 • výsledky pomohou odborníkům lépe koncipovat své přednášky
Někteří jedinci mají tendenci odhady nadhodnocovat, jiní je zase podhodnocují, když se ale odhady zprůměrují, bývá výsledek docela přesný.

Daniel Kahneman

Izraelsko-Americký psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002

Často kladené otázky