Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR

Novinky

Garant projektu Jiří Danihlík přednáší 8. prosince 2018 v Kulturním Domě v Hrachovci u Valašského Meziříčí, začátek v 15:00 hod: Jak se nenechat nachytat varroózou, aneb úspěšně včelaříme s varroózou.

Abstrakt přednášky: Varroóza se považuje za hlavní příčinu ztrát včelstev, kleštík včelí (Varroa destructor) dokáže včelstvo zahubit během dvou až čtyř let. K nám se varroóza dostala na konci 70. let a od té doby prošel postup jejího zvládání vývojem. Stoupá také citlivost včelstev k této chorobě. Ukazuje se, že s varroózou je nutné se naučit včelařit, ovšem jakou cestou se vydat a jak se vyznat v mnoha postupech? Právě na toto se zaměříme v přednášce, v níž autor ukáže možné cesty včelaření s varroózou a své vlastní postupy při léčbě varroózy.

Webové stránky organaizátora jsou zde.

25. listopadu 2018: V Žurnálu Univerzity Palackého v Olomouci byl zveřejněn článek o semináři, který proběhl na PřF UP dne 10. listopadu 2018.

10. září 2018: Dali jsme ke stažení PDF článku z Moderního včelaře 6/2018, kde je uveřejněn rozhovor s Flemmingem Vejsnaesem - hostem letošního olomouckého semináře.

26. července 2018: Připravujeme seminář v Olomouci, letos se uskuteční 10. listopadu 2018 na Přírodovědecké fakultě UP.

Tradičně představíme výsledky monitoringu, ze zahraničních hostů přislíbil účast Flemming Vejsnaes z Dánska, s kterým připravujeme část zaměřenou na zvládání nemocí včel a taky dánské včelařství.

Díky podpoře Britské ambasády  k nám se svou přednáškou zavítá i Norman Carreck z Velké Británie. Prof. Carreck nazval svůj příspěvek "Která včela je pro vás nejlepší?" (Which honey bee is best for you?). Zaměří se v ní na užitkovost plemen včel.

Respondenti dotazníku budou mít přednost v přihlašování na seminář. Podrobnosti a přihlašovací formulář zveřejníme v září.


24. července 2018: Zveřejňujeme článek z Moderního včelaře s titulem: Ztráty včelstev v zimě 2017/18 v Česku a na Slovensku, článek je k přečtení zde.

Porovnání vývoje ztrát včelstev v Česku a na Slovensku za posledních 5 let monitoringu dle respondentů studie. Čísla uvedená v grafech představují počty respondentů v jednotlivých letech.

18. května 2018: Vyšel článek s mezinárodními výsledky ze zimy 2016/17, abstrakt v češtině a tabulku s mezinárodními úhyny si můžete přečíst zde.


Cíle projektu

Pomáháme českému včelařství

 

Jak často se kolapsy opakují a čím jsou způsobeny? Co způsobuje kolapsy včelstev? Jak jim mohu předcházet? Jaké léčení včelstev je nejlepší? A na mnoho dalších otázek hledáme odpovědi...


Komu je projekt určen

Všem včelařům v ČR!

Zapojují se hobby včelaři i ti, kteří se včelařením živí. Účastní se včelaři začátečníci i zkušení, z vesnic i měst. Pomozte zpřesnit výsledky zahrnutím údajů i z Vaší včelnice!

Jak se zapojit?

Dotazník podle standardizované mezinárodní metodiky

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění netrvá více než 20 minut. Vyplňovat jej můžete každoročně v jarních měsích, obvykle od poloviny března do konce května. 

Co mi to přinese?

Nelamentujte nad problémy, radši je pojďme řešit!

Vědecky podložené informace o úspěšnosti zimování, léčení a zdraví včelstev v České republice. Účastníci studie se dozvídají výsledky jako první a mají zvýhodněný vstup na podzimní seminář v Olomouci.

Obecná populace disponuje bohatším pojetím rizik než experti!

Přínosy pro všechny včelaře

 • nezávisle vyčíslíme ztráty včelstev v ČR a budeme je moci porovnat s okolními zeměmi
 • pokusíme se najít metody a principy důležité pro zdárné přezimování včelstev
 • výsledky můžeme meziročně porovnávat
 • nepřímo porovnáme účinnost léčebných zásahů
 • získáme epidemiologická data
 • informace od jednotlivců pomůžou všem
 • budeme vám zasílat zahraniční poznatky
 • mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě

Výhody pro mě - včelaře

 • začnu si všímat i projevů svých včelstev, které jsou důležité
 • získám srovnání se zahraničím, což mi může pomoci aplikovat nové užitečné trendy ve včelařství, které u nás nejsou zavedené
 • pokud v dotazníku uvedu svůj e-mail, budu dostávat informace o nejdůležitějších novinkách z včelařské vědy
 • budu se moci zúčastnit přednášek odborníků ze zahraničí, o kterých se tak dozvím s předstihem
 • můžu se podílet na interpretaci výsledků i tvorbě nových dotazníků

Cenné informace pro vědce

 • zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření ČR i v jiných zemích
 • odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob
 • nalezení problematických lokalit
 • získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech
 • spolupráci s lidmi z praxe
 • získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu
 • výsledky pomohou odborníkům lépe koncipovat své přednášky
Někteří jedinci mají tendenci odhady nadhodnocovat, jiní je zase podhodnocují, když se ale odhady zprůměrují, bývá výsledek docela přesný.

Daniel Kahneman

Izraelsko-Americký psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002

Často kladené otázky