Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR

Webová stránka o ztrátách včelstev v ČR a ve světě


Novinky

2. listopadu

Kapacita COLOSS: Olomouckého včelařského semináře je plná, již není možné se přihlašovat.

7. října 2021

Otevřeli jsme registraci na COLOSS: Olomoucký včelařský semnář, který se koná 13. listopadu 2021 na PřF UP v Olomouci, pro detaily klikněte zde.

9. srpna 2021

V srpnovém čísle Moderního včelaře najdete článek o letním odstranění plodu, článek Vám přinášíme i na našem webu, pokračujte zde.

Medu je letos na většině území ČR málo, více v reportáži z České televize, sledujte zde.

30. června 2021

Právě vychází nový Moderní včelař, kde si můžete přečíst článek o metodách varroamonitoringu. Kdo nemonitoruje napadení včelstev roztoči Varroa destructor v létě, riskuje vysoké podzimní a zimní ztráty včelstev.

10. května 2021

V letošním roce proběhl již VIII. ročník projektu občanské vědy zaměřeného na monitoring ztrát včelstev. Dle dotazníků od 1 745 respondentů máme informace o 26 592 včelstvech. V souhrnu za celou ČR činily letošní ztráty produkčních včelstev 14,5%. Pro další detaily jděte zde.


3. května 2021

Ukončili jsme sběr letošních COLOSS dotazníků 2020/21 a nyní pracujeme na jejich vyhodnocení.


29. dubna 2021

Do prezentací jsme vložili přednášku z konference Venkovská krajina, kterou pořádala společnost pro krajinnou ekologii.

11. dubna 2021

Nestihli jste Stream na Youtube v rácmi cyklu Se včelaři o včelách? Nevadí, máme pro vás prezentaci i přednášku, vše najdete zde.

Cíle projektu

Pomáháme českému včelařství

 

Jak často se kolapsy opakují a čím jsou způsobeny? Co způsobuje kolapsy včelstev? Jak jim mohu předcházet? Jaké léčení včelstev je nejlepší? A na mnoho dalších otázek hledáme odpovědi...


Komu je projekt určen

Všem včelařům v ČR!

Zapojují se hobby včelaři i ti, kteří se včelařením živí. Účastní se včelaři začátečníci i zkušení, z vesnic i měst. Pomozte zpřesnit výsledky zahrnutím údajů i z Vaší včelnice!

Jak se zapojit?

Dotazník podle standardizované mezinárodní metodiky

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění netrvá více než 20 minut. Vyplňovat jej můžete každoročně v jarních měsích, obvykle od poloviny března do konce května. 

Co mi to přinese?

Nelamentujte nad problémy, radši je pojďme řešit!

Vědecky podložené informace o úspěšnosti zimování, léčení a zdraví včelstev v České republice. Účastníci studie se dozvídají výsledky jako první a mají zvýhodněný vstup na podzimní seminář v Olomouci.

K čemu studie směřuje?

 • Mnoho včelařských organizací si vede kroniku, kde se píše i o úhynových letech, v tomto projektu také tvoříme jakousi elektronickou kroniku ztrát včelstev a k tomu sledujeme trendy v českém včelařství - léčení včelstev, snůšky i symptomy uhynulých včelstev;
 • výsledky předáváme ve formě článků a přednášek do praxe a snažíme se je využít ke vzdělávání včelařů;
 • pozorování z terénu nám pomáhají v další práci v laboratořích;
 • pracujeme na vhodné formě sdílení získaných anonymizovaných dat se včelařskou veřejností.

Obecná populace disponuje bohatším pojetím rizik než experti!

Přínosy pro všechny včelaře

 • nezávisle vyčíslíme ztráty včelstev v ČR a budeme je moci porovnat s okolními zeměmi
 • pokusíme se najít metody a principy důležité pro zdárné přezimování včelstev
 • výsledky můžeme meziročně porovnávat
 • nepřímo porovnáme účinnost léčebných zásahů
 • získáme epidemiologická data
 • informace od jednotlivců pomůžou všem
 • budeme vám zasílat zahraniční poznatky
 • mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě

Výhody pro mě - včelaře

 • začnu si všímat i projevů svých včelstev, které jsou důležité
 • získám srovnání se zahraničím, což mi může pomoci aplikovat nové užitečné trendy ve včelařství, které u nás nejsou zavedené
 • pokud v dotazníku uvedu svůj e-mail, budu dostávat informace o nejdůležitějších novinkách z včelařské vědy
 • budu se moci zúčastnit přednášek odborníků ze zahraničí, o kterých se tak dozvím s předstihem
 • můžu se podílet na interpretaci výsledků i tvorbě nových dotazníků

Cenné informace pro vědce

 • zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření ČR i v jiných zemích
 • odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob
 • nalezení problematických lokalit
 • získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech
 • spolupráci s lidmi z praxe
 • získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu
 • výsledky pomohou odborníkům lépe koncipovat své přednášky
Někteří jedinci mají tendenci odhady nadhodnocovat, jiní je zase podhodnocují, když se ale odhady zprůměrují, bývá výsledek docela přesný.

Daniel Kahneman

Izraelsko-Americký psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002

Často kladené otázky