Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR
Webová stránka o ztrátách včelstev v ČR a ve světě

Monitoring a jeho příběh

Novinky

2. září 2019
 • Zveřejnili jsme program olomouckého semináře COLOSS včetně možnosti přihlásit se, více zde.
15. června 2019
 • Lidové noviny otiskli článek, který zahrnuje i výsledky projektu, čtěte zde.

5. června 2019
 • Vychází časopis Moderní včelař se základním vyhodnocením ztrát včelstev. Článek si můžete přečíst i zde.
20. května 2019
 • Ukončili jsme sběr vyplněných dotazníků, probíhá jejich vyhodnocování.
 • Odpovědi již nelze zasílat.

Ztráty včelstev v zimě 2018/19

Výsledky monitoringu dle respondentů studie

Dne 20. května 2019 jsme ukončili sběr dat pro letošní ročník, kterého se zúčastnilo 1210 respondentů z celého našeho státu. Ztráty za celou Českou republiku činily 12,7 %.

Nejvyšší ztráty byly dle respondentů studie v Jihočeském kraji, kde se pohybovaly kolem 21 procent. Ztrátami nejméně postižený byl naopak Kraj Vysočina a Olomoucký kraj se 7,9 % ztrát.

Vývoj ztrát včelstev dle respondentů studie od počátku projektu (modré sloupce) a počty zúčastněných včelařů (oranžová linka), odchylky znázorňují 95% konfidenční intervaly.

Porovnání českého a rakouského včelařství

na základě dat získaných od respondentů studie v minulých letech

Porovnali jsme data získaná z monitoringu v obou státech a zaměřili se porovnání ztrát včelstev i na systém léčení varroózy.

Ztráty včelstev se pohybují od 6,4 do 28,4 %, střídají se roky se zvýšenými i s nízkými úhyny včelstev. Přesto však v ČR od roku 2013 do 2016 narostl počet včelstev o přibližně 40 % a o 13 % vzrostl počet včelařů...

Celý článek v angličtině si již nyní můžete přečíst zde. Brzy připravíme jeho českou verzi, kterou zveřeníme na tomto webu.

Cíle projektu

Pomáháme českému včelařství

 

Jak často se kolapsy opakují a čím jsou způsobeny? Co způsobuje kolapsy včelstev? Jak jim mohu předcházet? Jaké léčení včelstev je nejlepší? A na mnoho dalších otázek hledáme odpovědi...


Komu je projekt určen

Všem včelařům v ČR!

Zapojují se hobby včelaři i ti, kteří se včelařením živí. Účastní se včelaři začátečníci i zkušení, z vesnic i měst. Pomozte zpřesnit výsledky zahrnutím údajů i z Vaší včelnice!

Jak se zapojit?

Dotazník podle standardizované mezinárodní metodiky

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění netrvá více než 20 minut. Vyplňovat jej můžete každoročně v jarních měsích, obvykle od poloviny března do konce května. 

Co mi to přinese?

Nelamentujte nad problémy, radši je pojďme řešit!

Vědecky podložené informace o úspěšnosti zimování, léčení a zdraví včelstev v České republice. Účastníci studie se dozvídají výsledky jako první a mají zvýhodněný vstup na podzimní seminář v Olomouci.

Obecná populace disponuje bohatším pojetím rizik než experti!

Přínosy pro všechny včelaře

 • nezávisle vyčíslíme ztráty včelstev v ČR a budeme je moci porovnat s okolními zeměmi
 • pokusíme se najít metody a principy důležité pro zdárné přezimování včelstev
 • výsledky můžeme meziročně porovnávat
 • nepřímo porovnáme účinnost léčebných zásahů
 • získáme epidemiologická data
 • informace od jednotlivců pomůžou všem
 • budeme vám zasílat zahraniční poznatky
 • mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě

Výhody pro mě - včelaře

 • začnu si všímat i projevů svých včelstev, které jsou důležité
 • získám srovnání se zahraničím, což mi může pomoci aplikovat nové užitečné trendy ve včelařství, které u nás nejsou zavedené
 • pokud v dotazníku uvedu svůj e-mail, budu dostávat informace o nejdůležitějších novinkách z včelařské vědy
 • budu se moci zúčastnit přednášek odborníků ze zahraničí, o kterých se tak dozvím s předstihem
 • můžu se podílet na interpretaci výsledků i tvorbě nových dotazníků

Cenné informace pro vědce

 • zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření ČR i v jiných zemích
 • odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob
 • nalezení problematických lokalit
 • získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech
 • spolupráci s lidmi z praxe
 • získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu
 • výsledky pomohou odborníkům lépe koncipovat své přednášky
Někteří jedinci mají tendenci odhady nadhodnocovat, jiní je zase podhodnocují, když se ale odhady zprůměrují, bývá výsledek docela přesný.

Daniel Kahneman

Izraelsko-Americký psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002

Často kladené otázky