Ztráty včelstev

Na jaře 2021 proběhl již VIII. ročník projektu občanské vědy zaměřeného na monitoring ztrát včelstev. Dle dotazníků od 1 745 respondentů máme informace o 26 592 včelstvech. V souhrnu za celou ČR činily letošní ztráty produkčních včelstev 14,5%. V ČR bylo před zimou 2020/21 oficiálně hlášeno 696 000 včelstev, z čehož odhadujeme celkové ztráty na 101 000 uhynulých včelstev. Dotazníkové šetření přináší informace od 3 % chovatelů a pokrývá  3,9 % včelstev v ČR.

Ztráty včelstev v ČR - souhrnné meziroční srovnání

Meziroční porovnání ztrát včelstev za celou ČR vychází ze zpracovaných dotazníků chovatelů včel v ČR. Ztráty včelstev vyčíslujeme tak, že v daném území sečteme všechny odpovědi respondentů, resp. provedeme součet zazimovaných a uhynulých včelstev a pak vypočítáme procenta ztrát.


Ztráty včelstev v jednotlivých krajích ČR

Užitečnost dlouhodobého monitoringu a možnosti porovnat data z minulosti vidíme při srovnání ztrát včelstev v jednotlivých krajích. V letošním roce 2020/21 se s největšími problémy potýkali včelaři z Pardubického kraje a Kraje Vysočina. Diskutuje se také o periodách úhynů, názory mezi včelaři jsou různé, někdo hovoří o tříletých, někdo o pětiletých periodách ztrát. Na datech za jednotlivé kraje můžeme vidět, že roky s vysokými a nízkými ztrátami mají mezi sebou různé rozestupy. Vysoké ztráty v Moravskoslezském kraji, který je taky poměrně intenzivně zavčelený, jsme pozorovali v zimě 2014/15 a pak po pěti letech v zimě 2019/20. Podobnou situaci jsme zaznamenali taky v Plzeňském kraji. Naopak neobvykle vysoké ztráty v Kraji Vysočina pozorujeme letos (2021) poprvé. Tohoto monitoringu se účastní samovybraná skupina respondentů, dlouhodobě však vidíme, že jde o poměrně konzistentní skupinu chovatelů, díky čemuž také můžeme meziročně porovnávat zjištěné výsledky.

Mapa ztrát včelstev

Mapa vychází ze sesbíraných dotazníků a vztahuje se k poslednímu ročníku COLOSS Monitoringu. Detailní mapa zohledňujíci 2% reprezentativitu v daných regionech je k prohlédnutí zde. Mapa s meziročním porovnáním je pak dostupná na tomto odkazu.

Reprezentativitu počítáme z počtu registrovaných včelstev v ČSCH v daném regionu (tzn. PSČ) a počtu zazimovaných včelstev dle respondentů studie. Lokality, kde máme nízké zastoupení odpovědí, nejsou v této mapě zobrazeny, nicméně i s těmito daty pracujeme v dalších dílčích analýzách trendů, takže nepřijdou v niveč.

Zapojení respondentů v COLOSS Monitoringu

Respondenti, kteří nám poslali vyplněné dotazníky, pocházejí z celé ČR. Velikost kolečka v mapě udává počet získaných dotazníků z daných lokalit. Počty získaných dotazníků korespondují s počtem chovatelů v dané oblasti. Detailní mapu s možností přiblížit si určitou lokalitu najdete zde. Odpovědi jsou agregovány za jednotlivá PSČ, takže konkrétního chovatele není možné z mapy identifikovat.

Respondenti, kteří nám poslali vyplněné dotazníky, pocházejí z celé ČR. Velikost kolečka v mapě udává počet získaných dotazníků z daných lokalit. Počty získaných dotazníků korespondují s počtem chovatelů v dané oblasti. Odpovědi jsou agregovány za jednotlivá PSČ.