Zdroje snůšky
a plodin

Mapa plodin a snůšek za jednotlivé roky, jak je uváděli včelaři ve svých odpovědích. Zobrazeny jsou jen ty oblasti ,z kterých máme informace od respondentů studie v daných letech.