Řekli či napsali o monitoringu

aneb reference

Proč se projektu účastníte nebo proč jej podporujete?

RNDr. Štěpánka Dlouhá

Včelařka

Projektu se účastním od samého počátku, protože mě mrzí, že v ČR neřešíme příčiny úhynů, nýbrž jen hasíme následky. Obecně považuji prevenci za daleko efektivnější, levnější a udržitelnější řešení pro naše včely. Bez hlubších znalostí problematiky získaných na základě konkrétních dat z terénu a bez možnosti srovnání se situací v okolních státech však naše úvahy zůstávají pouhým osobním dojmem. Pokud čtvrthodina mého času potřebného na vyplnění dotazníku přispěje celospolečensky prospěšnému projektu, pak ji kdykoliv ráda dám. Myslím, že by tak mohl učinit každý včelař.

Ing. Josef Kala

včelař

Do projektu COLOSS jsem zapojen proto, že fandím zejména odvaze a účinné snaze shromažďovat a šířit relevantní informace. V okolních státech je účast na podobných projektech morálně oceňována a účastní se jí hloubaví včelaři s touhou vzájemnou informovaností posunout vzdělání v oboru. V ČR je bohužel oficiálně přípustný pouze účelově okleštěný a jednosměrný tok informací od "vedení" k pasivním členům nejpočetnějšího spolku. Zásluhou J. Danihlíka se u nás aspoň v tomto projektu našlo jedno z mála témat, jehož výstupy mají šanci poskytnout včelařům přehledné a objektivní informace pro studium příčin úhynů včelstev v širších souvislostech a pokrývající nejen území ČR, ale i okolních států. Od projektu očekávám, že pomůže vyhledávání včelstev, která budou vůči negativním civilizačním vlivům přirozeně odolnější (negativní vlivy monokultur, nadužívání syntetických látek v zemědělství a veterinárních opatřeních). Také očekávám, že stále více včelařů začne chápat, že ani zdvojnásobení počtu použití veterinárních léčebných přípravků, nevede dlouhodobě ke snížení příčin a počtu úhynů včelstev.

Petr Žídek

včelař

Již od dětství vím od svého dědy, že každé včelstvo je specifické a neopakovatelné,tak jako každý člověk a vyžaduje bedlivé sledování životních projevů a hlavně zdravotního stavu. Proto jsem se ihned zapojil v roce 2008 do Varroamonitorig systému. Od tohoto okamžiku to byl jen logický krůček k účasti v projektu COLOSS, protože jsem pevně přesvědčen o velkém významu tohoto projektu směřujícího k zlepšení pohody včel. Dále i v sledování faktorů, které mají vliv na zimní ztráty včelstev. Na základě zapojení většího množství včelařů do projektu COLOSS, je velmi dobré vyhodnocení a porovnání se sousedními zeměmi, ale i v celoevropském měřítku, v otázkách používání a vývoje léčiv, vhodnosti zootechnických zásahů, vliv snůškových poměrů, vliv loupeží a nemocí včel atd. Budoucnost projektu COLOSS vidím ve spojení s geografickým informačním systémem a s jeho využitím pro včelaře v každodenní praxi. Zodpovědní včelaři by se měli do projektu v co největším počtu zapojit a podpořit ho.