Přezimování včelstev 2020/21

Informace k letošnímu ročníku

Sběr dotazníků pro ročník 2020/21 byl ukončen 3. května 2021


K čemu studie směřuje?
  • Mnoho včelařských organizací si vede kroniku, kde se píše i o úhynových letech, v tomto projektu také tvoříme jakousi elektronickou kroniku ztrát včelstev a k tomu sledujeme trendy v českém včelařství - léčení včelstev, snůšky i symptomy uhynulých včelstev;
  • výsledky předáváme ve formě článků a přednášek do praxe a snažíme se je využít ke vzdělávání včelařů;
  • pozorování z terénu nám pomáhají v další práci v laboratořích;
  • pracujeme na vhodné formě sdílení získaných anonymizovaných dat se včelařskou veřejností.

V loňském roce jsme se potýkali s nebývalými ztrátami včelstev, mnozí přišli o většinu svých včelstev. Z výsledků je patrné, že ztráty včelstev meziročně kolísají, také se liší mezi jednotlivými regiony ČR. Jaká je situace v letošním roce? Jaká byla vaše loňská včelařská sezóna? Čím a jak jste vloni ošetřovali včelstva proti varroóze? Jaké byly spady roztočů po podzimním ošetření? Jaký jste vytočili med? Naším dlouhodobým cílem je monitorovat ztráty včelstev a sbírat informace o českém včelařství. Díky těmto datům máme historický přehled o tom, jak se mění úspěšnost přezimování našich včelstev, jakými prostředky včelstva ošetřujeme nebo jak se mění snůškové poměry.

Chcete dotazník někomu vytisknout nebo ho chcete vyplnit v papírové podobě?

Jaké jsou letošní aktuality v letošním monitoringu?

  • zjednodušili jsme otázku týkající se varroamonitoringu, takže její vyplnění bude rychlejší a snažší
  • doplnili jsme otázku zda včelaříte v uteplených nebo neuteplených úlech
  • zajímají nás měsíce, v kterých Vám včelstva uhynula
  • začínáme sledovat i vaši spokojenost s medným výnosem

Sledujeme příznaky uhynulých včelstev

 "Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev..."

V dotazníku se snažíme zjistit příznaky, které vykazovala uhynulá včelstva. K tomu je hned na začátku dotazníku otázka "Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev...." Pak vyplňujete kolik z uhynulých včelstev mělo uvedené příznaky. Díky této otázce můžeme dlouhodobě sledovat, jaké projevy měla uhynulá včelstva a lépe tak určit příčinu úhynu. Vážou se na ni i další otázky, např. ohledně otrav včelstev, výskytu pokálených včelstev nebo snůšky atp.