Přezimování včelstev 2019/20

Informace k letošnímu ročníku

Sběr letošních dotazníků je ukončen, pracujeme na vyhodnocení!


Od podzimu 2019 se v Česku množí zprávy o vysokých úhynech včelstev. Tyto informace se dozvídáme nejen od včelařů, ale také z novin, televize i internetu. Mezi včelaři se intenzivně se debatuje, komu včelstva ještě žijí a komu nikoliv a co by mohlo být příčinou jejich ztrát. Zdá se, že podobně jsou na tom i včelaři v okolních zemích.

V letošním roce spouštíme již VII. ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR, do něhož se může zapojit každý včelař či včelařka! Pomozte nám zaznamenat letošní ztráty včelstev pomocí dotazníku, jehož vyplnění zabere asi 10 minut. Vám pomůže zamyslet se nad uplynulou sezónou a navíc poskytne cenné informace o ztrátách, symptomech uhynulých včelstev a dalších faktorech jako je třeba léčení včelstev nebo snůška. Díky jednotné metodice monitoringu budeme mít i porovnání se situací v zahraničí.

K čemu studie směřuje?

  • Mnoho včelařských organizací si vede kroniku, kde se píše i o úhynových letech, v tomto projektu také tvoříme jakousi elektronickou kroniku ztrát včelstev a k tomu sledujeme trendy v českém včelařství - léčení včelstev, snůšky i symptomy uhynulých včelstev;
  • výsledky předáváme ve formě článků a přednášek do praxe a snažíme se je využít ke vzdělávání včelařů;
  • pozorování z terénu nám pomáhají v další práci v laboratořích;
  • pracujeme na vhodné formě sdílení získaných anonymizovaných dat se včelařskou veřejností.

Podívejte se do příběhu monitoringu interaktivně!

Náš kolega Jakub Kaplan připravil interaktivní kompilaci různých výsledků do přehledné formy zvané Story telling. Můžete si jej prohlédnout ...


Vyšetření včelstev na přítomnost viróz

zdarma pro 50 letošních respondentů

Z letošních odpovědí vybereme 50 respondentů, kterým nabídneme vyšetření na přítomnost včelích viróz pomocí laboratorní techniky známé jako PCR. Vyšetření ZDARMA provede Výzkumný ústav veterinární medicíny v Brně v laboratoři Dr. Jany Prodělalové. Vybrané repondenty oslovíme po ukončení sběru letošních odpovědí. Pokud budou mít vybraní včelaři zájem, pošleme jim pomůcky k odběru vzorků, vzorky následně zašlou do laboratoře k vyšetření. Během měsíce se pak dozvědí výsledky. Nám zase výsledky pomohou monitorovat výskyt viróz včel v ČR. Respondenty vybereme na základě výsledků monitoringu. Samozřejmě můžeme oslovit jen ty, kteří nám v dotazníku uvedou kontaktní e-mail.

Jaké virózy budeme monitorovat?

  • Virus deformovaných křídel
  • Virus pytlíčkovitosti plodu
  • Virus akutní paralýzy
  • Virus chronické paralýzy
  • Virus černání matečníků

Vyšetření přítomnosti nosematózy

zdarma pro 50 letošních respondentů


Ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským s.r.o. budeme vyšetřovat i přítomnost hmyzomorky včelí (Nosema apis) a hmyzomorky východní (Nosema ceranae) - mikroskopicky ze včel. Vzorky, které získáme na vyšetření na přítomnost viróz, současně vyšetříme i na nosematózu.

Jak využijeme získané výsledky?

Včelaři, které vybereme pro zaslání vzorků, dostanou detailní výsledky ze svých včelnic. Celkové výsledky budou dále zpracovány v anonymizované podobě, osobní údaje včelařů ani údaje o konkrétním stanovišti nebudou nikde zveřejněna (např. zveřejněná mapa bude mít takové rozlišení, aby nebylo možno určit přesnou polohu stanoviště ani vlastníka - včelaře). Výsledky poslouží pro další vědeckou práci a v tomto ohledu s nimi bude nakládáno (analýzy, interpretace, publikování výsledků a prezentace veřejnosti).

Zajímá nás, v jakých měsících Vám včelstva uhynula nebo jste úhyny zjistili!

Proto jsme do dotazníku zařadili novou otázku! V jakém měsíci Vám uhynula většina z uhynulých včelstev nebo jste úhyny zjistili?

Sledujeme příznaky uhynulých včelstev

 "Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev..."

V dotazníku se snažíme zjistit příznaky, které vykazovala uhynulá včelstva. K tomu je hned na začátku dotazníku otázka "Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev...." Pak vyplňujete kolik z uhynulých včelstev mělo uvedené příznaky. Díky této otázce můžeme dlouhodobě sledovat, jaké projevy měla uhynulá včelstva a lépe tak určit příčinu úhynu. Vážou se na ni i další otázky, např. ohledně otrav včelstev, výskytu pokálených včelstev nebo snůšky atp.