Přezimování včelstev 2018/19
Informace k letošnímu ročníku

Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2018/19

Sběr dat uzavřeme letos na Světový den včel, což je 20. května 2019. Do tohoto data, nám můžete zasílat vyplněné dotazníky.

Vytvořili jsme účet na Facebooku, kde nás můžete sledovat a mít aktuální informace k projektu nebo i z vědy a výzkumu.

Po skončení letošního monitoringu vybereme 40 respondentů, kterým ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinární medicíny zdarma vyšetříme včelstva na přítomnost viróz, detaily jsou níže.

Vyšetření včelstev na přítomnost viróz

zdarma pro 40 letošních respondentů

Z letošních odpovědí vybereme 40 respondentů, kterým nabídneme vyšetření na přítomnost včelích viróz pomocí laboratorní techniky známé jako PCR. Vyšetření ZDARMA provede Výzkumný ústav veterinární medicíny v Brně v laboratoři Dr. Jany Prodělalové. Vybrané repondenty oslovíme na konci května, kdy uzavřeme sběr dat o ztrátách včelstev. Pokud budou mít vybraní včelaři zájem, pošleme jim pomůcky k odběru vzorků, vzorky následně zašlou do laboratoře k vyšetření. Během měsíce se pak dozvědí výsledky. Nám zase výsledky pomohou monitorovat výskyt viróz včel v ČR. Respondenty vybereme na základě výsledků monitoringu. Samozřejmě můžeme oslovit jen ty, kteří nám v dotazníku uvedou kontaktní e-mail.

Jaké virózy budeme monitorovat?

  • Virus deformovaných křídel
  • Virus pytlíčkovitosti plodu
  • Virus akutní paralýzy
  • Virus chronické paralýzy
  • Virus černání matečníků

Jak využijeme získané výsledky?

Včelaři, které vybereme pro zaslání vzorků, dostanou detailní výsledky ze svých včelnic. Celkové výsledky budou dále zpracovány v anonymizované podobě, osobní údaje včelařů ani údaje o konkrétním stanovišti nebudou nikde zveřejněna (např. zveřejněná mapa bude mít takové rozlišení, aby nebylo možno určit přesnou polohu stanoviště ani vlastníka - včelaře). Výsledky poslouží pro další vědeckou práci a v tomto ohledu s nimi bude nakládáno (analýzy, interpretace, publikování výsledků a prezentace veřejnosti).

Sledujeme příznaky uhynulých včelstev

 "Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev..."

V dotazníku se snažíme zjistit příznaky, které vykazovala uhynulá včelstva. K tomu je hned na začátku dotazníku otázka "Kolik z těchto uhynulých produkčních včelstev...." Pak vyplňujete kolik z uhynulých včelstev mělo uvedené příznaky. Díky této otázce můžeme dlouhodobě sledovat, jaké projevy měla uhynulá včelstva a lépe tak určit příčinu úhynu. Vážou se na ni i další otázky, např. ohledně otrav včelstev, výskytu pokálených včelstev nebo snůšky atp.