Mapy s výsledky

Mapa ztrát včelstev od zimy 2014/15

  • Mapa zobrazuje procentuální ztráty včelstev v daném PSČ ve vybraném roce a dále míru reprezentativnosti v procentech.
  • Míra reprezentativnosti je dána podílem počtu včelstev reportovaných v dotazníku a počtu včelstev hlášených v daném PSČ ministerstvu.
  • Zobrazovány jsou pouze PSČ s vyšší než 2% reprezentativností.
  • Mapové podklady ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2018.

V mapa pracuje s vrstvami, pro zobrazení PSČ musíte zaškrtnout Podklad PSČ. Mapa zobrazuje jen jednu vrstvu s úhyny, takže musíte zaškrtnout jen jeden ročník! Jakmile najedete kurzorem myši na příslušné PSČ, zobrazí se ztráty i reprezentativnost výsledku ve zvoleném ročníku.

Ztráty včelstev v ČR podle kategorií

Barvy ve sloupcích vyjadřují míru ztrát včelstev na jednoho včelaře