Hustota zavčelení ČR

Výsledné mapy vycházejí z dat poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR. Včelaři hlásí stavy svých včelstev k 1. září daného roku, z tohoto hlášení také pocházejí zdrojová data pro níže uvedené mapy. Hustoty včelstev jsou vyjádřeny na katastry, v nichž jsou včelstva hlášena. Včely při své letové aktivitě samozřejmě nerespektují politicky rozdělené okresy, přesto věříme, že tyto mapy budou pro Vás dobrým zdrojem informací, např. při výběru lokality pro umístění včelstev.

My s těmito daty pracujeme dál při vyhodnocování výsledků studie. Když už máme tyto informace k dispozici, je jednoduché vytvořit mapy a informovat veřejnost o hustotě zavčelení jednotlivých katastrů.

Mapy se otevírají v samostatném okně. V mapách se pohybuje jako v jakéliv jiné mapě, po najetí ručičky kurzoru na daný katastr se zobrazí jeho název a počet hlášených včelstev na km2.

V mapě z roku 2017 se po kliknutí do příslušného KÚ objeví i hustoty zavčelení v předešlých letech.